Stoppa proppen

Horizont #7 | 2017 juni
Dags att ta nästa steg för att förebygga stroke

LEDARE

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och närmare 30 000 svenskar drabbas årligen. Förmaksflimmer ökar risken, men med rätt förebyggande behandling kan flimmerpatienterna slippa stroke. För några år sedan fanns dock en betydande underbehandling för att förebygga stroke. Nu går utvecklingen snabbt åt rätt håll och allt fler landsting närmar sig Socialstyrelsens mål om att 80 procent av patienterna med förmaksflimmer och riskfaktorer för stroke ska behandlas.

SNABBA FAKTA
Vid förmaksflimmer slår hjärtat oregelbundet och för snabbt. Det gör att blodet cirkulerar sämre. Men många vet inte om att de har flimmer.
FORSKNING

Färre och färre får stroke. Förmaksflimmer är en känd risk. Men fortfarande har 100 000 personer flimmer utan att få adekvat behandling. Är det dags att ge även dem strokeförebyggande vård?

SNABBA FAKTA
När hjärtat slår för snabbt eller oregelbundet kan proppar bildas. De kan följa med blodflödet upp till hjärnan.
REPORTAGET

HÄLSOCENTRALEN AKKA HAR börjat leta aktivt efter dolt förmaksflimmer. Patienterna kommer till vårdcentralen för en vanlig årskontroll och går hem med fullt behandlat flimmer.

SNABBA FAKTA
När en propp stoppar blodcirkulationen i hjärnan slutar det drabbade området att fungera. Om proppen löses upp kan funktionerna komma tillbaka igen. Men risken är livslånga funktionshinder och död. 
ELDSJÄLEN

HAN VILL VARA MED DÄR DET HÄNDER och drar sig inte för att sticka ut hakan. Men allra mest klappar Mårten Rosenqvists hjärta för patienterna. Innan han går i pension vill han se till att flimmerpatienter får den vård de behöver.

PATIENTEN

NÄR GÖTA SONESSON FICK FÖRMAKSFLIMMER för fem år sedan var hon och hennes son bestämda: Hon skulle behandlas med den nya generationens läkemedel. Så blev hon bland de första som fick den nya sortens strokeförebyggande behandling.

HÄLSOEKONOMI

VARJE STROKE KOSTAR samhället 741 000 kronor. Nu kommer studier som visar kostnaden för de drabbades partners. Både i lidande och pengar.

PATIENTEN

ANNELI TORSFELDT HEIKENBORN jobbade med HR och väntade sitt andra barn när hon fick stroke. Hon överlevde, men fick lägga karriären på hyllan och orkar inte längre vara förälder fullt ut.

SNABBA FAKTA
De senaste åren har det kommit flera nya läkemedel som minskar risken för stroke vid flimmer. Målet är att åtta av tio patienter med förmaksflimmer ska få behandlingen.
VÅRT LANDSTING

79 procent av patienterna med förmaksflimmer i Stockholm får strokeförebyggande behandling. Det är mycket nära Socialstyrelsens mål på 80 procent.

PATIENTORGANISATIONER

UTVECKLINGEN GÅR ÅT RÄTT HÅLL och allt fler flimmerpatienter får hjälp att förebygga stroke, anser patientorganisationerna. Men än återstår flera utmaningar. Det gäller att hitta alla med riskfaktorer.

SNABBA FAKTA
Varje år får 6 000 personer stroke på grund av förmaks-flimmer. I framtiden kan de slippa det – om fler med dolt flimmer hittas och fler får blodförtunnande läkemedel.
VÅRT LANDSTING

MED FORTSATT UTVECKLING kan vi ge stockholmare med flimmer bättre livskvalitet och rädda liv. Anna Starbrink, landstingsråd i Stockholms läns landsting (L), ser positivt på framtiden.