Av Pontus Lindvall
Dags att ta nästa steg för att förebygga stroke
Nicholas Backman - LEDARE
juni 2017

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och närmare 30 000 svenskar drabbas årligen. Förmaksflimmer ökar risken, men med rätt förebyggande behandling kan flimmerpatienterna slippa stroke. För några år sedan fanns dock en betydande underbehandling för att förebygga stroke. Nu går utvecklingen snabbt åt rätt håll och allt fler landsting närmar sig Socialstyrelsens mål om att 80 procent av patienterna med förmaksflimmer och riskfaktorer för stroke ska behandlas.

Glädjande nog ser vi att antalet svenskar som drabbas av stroke blir allt färre trots att vi blir fler och äldre, vilket talar för en reell minskning av insjuknanderisk. Är svensk hälso- och sjukvård redo att höja ambitionsnivån ytterligare?

I FRAMTIDEN KOMMER DET att bli allt viktigare att förebygga stroke då antalet personer med förmaks-flimmer väntas öka i takt med att vi blir allt äldre. I dag lever 300 000 svenskar med förmaksflimmer. Forskningen pekar dock på att vi kommer att få en 50-procentig ökning av flimmer inom 30 år. Således bör vi redan i dag leta än mer aktivt efter de personer med förmaksflimmer som riskerar att drabbas av stroke. 100 000 svenskar har förmaksflimmer utan att veta om det – en tickande bomb.

Då förmaksflimmer är en sjukdom som passar för screening är det ett viktigt steg i kampen mot stroke. Varje undviken stroke är en framgång. Om den tickande bomben exploderar så gör den det inte bara för patienten och dess anhöriga utan även för hälso- och sjukvården. Svensk strokevård kostar miljarder och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har redan konstaterat att screening mot förmaksflimmer är kostnadseffektivt. Socialstyrelsen vill invänta mer data, men behöver även svensk sjukvårdspersonal göra detsamma?

I DETTA NUMMER av Horizont kan du läsa om eldsjälen Mårten Rosenqvist och hans forskning mot stroke. Men glöm för den delen inte bort Josefin Perssons viktiga lärdomar om anhörigproblematiken vid stroke och kostnaderna förknippade med dessa. Eller förresten, läs hela tidningen och berätta vad du vill läsa mer eller mindre av i nästa nummer.

Då adekvat kunskap och fakta nu är på plats bör vi i än högre grad använda denna för att personer i vår omgivning ska slippa drabbas av stroke.

Nicholas Backman signatur
Nicholas Backman

Ladda ner hela numret här

Prenumerera

Prenumerera på nästa nummer 

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.