OM CANCER OCH CANCERLÄKEMEDEL

Från forskning till ett prissatt läkemedel

november 2018 | Av: Pontus Lindvall

I ett tidigare blogginlägg skrev jag om hur begränsad del kostnaden för cancerläkemedel utgör relativt övriga kostnader inom hälso- och sjukvården. I detta blogginlägg tänkte jag gå in på hur själva prissättningen går till och vad den baseras på.

Hur stor är egentligen kostnaden för cancerläkemedel?

november 2018 | Av: Pontus Lindvall

Läkemedel diskuteras, som de flesta samhällsrelaterade frågor, ofta ur ett ekonomiskt perspektiv. Det händer att vi som läkemedelsföretag kritiseras för vår prissättning. Men hur hög är egentligen kostnaden för cancerläkemedel jämfört med den totala samhällskostnaden för cancer? Eller jämfört med den totala hälso- och sjukvårdskostnaden? Det diskuterar jag i det här inlägget. 

Snabb utveckling inom cancervården

november 2018 | Av: Pontus Lindvall

Cancer är och förblir en av den svenska sjukvårdens största utmaningar. Antalet nya cancerfall ökar konstant och i Cancerfondsrapporten 2016 uppskattas att antalet personer som år 2040 lever och har fått en cancerdiagnos de senaste tio åren kommer att uppgå till fler än 630 000 i Sverige. Det är mer än en fördubbling av 2013 års siffra.

Cancerfonden och Socialstyrelsen uppskattar att så många som var tredje person i Sverige kommer att få en cancerdiagnos någon gång under sin livstid.

Fakta kring mat och cancer – hett efterfrågat

november 2018 | Av: Kajsa Asp Jonson

Oktober och november månad är sedan några år tillbaka en period med särskilt fokus på cancer. På Cancerfonden och flera andra organisationer och företag arbetas det intensivt för att samla in medel till forskning och annan verksamhet. I år har media haft stort fokus på matvanornas påverkan på cancerprevention och rehabilitering. Men vad vet vi egentligen?

En svensk life science-strategi på väg

november 2018 | Av: Pontus Lindvall

I februari 2018 meddelade stadsråden för Närings-, Social- och Utbildningsdepartementen att ett nationellt life science-kontor inrättats vid Regeringskansliet. 

Sjukvårdens ersättningsmodeller kan utvecklas

oktober 2018 | Av: Pontus Lindvall

Jag var nyligen på ett heldagsmöte om sjukvårdens ersättningsmodeller, alltså de modeller som styr hur sjukhus och vårdcentraler får betalt för den vård de utför.

Kan Sverige bli ledande inom e-hälsa?

oktober 2018 | Av: Pontus Lindvall

Regeringen och landstingen har en gemensam vision om att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja e-hälsans möjligheter år 2025. Med den takt som åren springer förbi känns det inte så långt kvar till dess. 

Om Nobelpriset 2018

oktober 2018 | Av: Pontus Lindvall

Forskningen bakom immunterapier mot cancer har nyligen uppmärksammats av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet genom att två av de banbrytande forskarna inom detta område, James P. Allison och Tasuku Honjo, tilldelas Nobelpriset i fysiologi eller medicin i år.

Patientsamverkan en väg mot fler nöjda patienter

september 2018 | Av: Pontus Lindvall

Vårddebatten inför valet handlade mest om bristande tillgänglighet och vårdköer. Lösningarna som kom från de politiska partierna var mer pengar och personal i vården. Det är helt säkert bra med mer pengar och personal. Jag hoppas dock att vi efter valet får en mer nyanserad diskussion som tar in hälso- och sjukvårdens komplexitet och också förmår blicka framåt och handlar om hur vi vill att vården utvecklas.

WAR ON CANCER

Onormal celldelning – orsak eller verkan?

september 2018 | Av: Sebastian Hermelin

Under de senaste tre åren, sedan jag blev varse hur cancer kan påverka en människa, har jag funderat mycket kring sjukdomens uppkomst, vilka som drabbas, varför och självklart de behandlingar som finns tillgängliga.

Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se

Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.
Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.