Från kod till vård - HORIZONT # 16 | 2023

Horizont # 16 | 2023 maj
Att mäta värdet av hälsa

LEDARE

Det här numret av Horizont ägnar vi helt åt att beskriva värdet av hälsodata. Hur kan hälsodata stärka modern forskning, patientmedverkan, introduktion av nya, effektivare läkemedel, ge rätt vård och behandling idag och i morgon?

Framtidens vård formas runtom i Sverige, då flera regioner har börjat stärka patientens medverkan i vården genom att använda hälsodata på nya sätt.

Nationella kvalitetsregister är en av de viktigaste kunskapskällorna för att utvärdera vårdkvaliteten.

Samarbetsprojektet INSPIRE i Norge ger nya insikter kring läkemedelseffekter och hur jämlik vården är.

Möt patienten Hanna Svensson, som anser att patienterna ska ges möjlighet att bidra med sina hälsodata för att förbättra och utveckla hälso- och sjukvården.

Region Halland ligger i framkant med att använda hälsodata i praktiken.

Nasim Farrokhnia tycker att hälsodata har en större och given plats i framtidens samhälle.

ONC-SE-2300022