snabba fakta stroke

Hjärnan får inte syre

När en propp stoppar blodcirkulationen i hjärnan slutar det drabbade området att fungera. Om proppen löses upp kan funktionerna komma tillbaka igen. Men risken är livslånga funktionshinder och död.

Text: Åsa Bolmstedt
Grafik: Lotta Lundin

Källor: Riksstroke 2015

SÅ FÅR
VI STROKE

 

BEHANDLING

 

3 KONSEKVENSER

 

STATISTIK

 

Så får vi stroke

 

När en blodpropp fastnar i ett blodkärl i hjärnan täpps blodflödet igen helt eller delvis.

 

När blodet inte kan flöda förbi proppen som vanligt får den delen av hjärnan inget syre och cellerna börjar dö.

 

Om proppen är stor och fastnar nära stora kroppspulsådern påverkas ett större område och fler funktioner än om den är liten och tar sig längre in i allt mindre blodkärl innan den fastnar.

 

De funktioner som den drabbade delen av hjärnan styr påverkas och därför får vi olika symtom. Ofta svårt att tala, svårt att se, svårt att gå, förlamning på ena sidan, yrsel eller balansproblem.

Behandling

 

Proppen kan dras ut med ett instrument som förs in genom pulsådern i ljumsken. Denna behandling finns bara på några få sjukhus.

 

Rehabilitering. Med träning kan många av de skador som uppstår vid en stroke läkas i efterhand.

 

En blodpropp i hjärnan kan lösas upp med läkemedel inom 4,5 timmar. Många sjukhus har speciella vårdkedjor vid stroke för att snabba på omhändertagandet.

3 Konsekvenser

 

Helt återställd.

 

Funktionsnedsättningar. Ofta förlamning på ena sidan, svårt att kommunicera eller äta. Dolda problem som trötthet, svårt att minnas och koncentrera sig.

 

Den tredje vanligaste dödsorsaken.

Statistik

86%

av alla strokefall beror på blodpropp.

14%

av alla strokefall beror på att ett blodkärl brister och orsakar en hjärnblödning.

1%

av alla strokefall var ospecificerade.

22 829

Så många fick stroke 2015. En tredjedel av dem hade förmaksflimmer.