Nära lösningen?

Horizont # 12 | 2020 februari
Från vision till verklighet

LEDARE

När sjukvården nu ställs om och verksamhet flyttar ut från sjukhusen för att finnas närmare invånarna, bildas nya strukturer där begrepp som nära vård och förebyggande egenvård blir centrala.

SNABBA FAKTA
80-åringarna blir allt fler och många lever länge med kroniska sjukdomar. För att klara trycket från demografin måste sjukvården effektiveras.

20-talet är årtiondet då omställningen av vården ska gå från vision till verklighet. Kommer politikerna att lyckas lägga pusslet i en tid då regionernas budget knappt går ihop?

SNABBA FAKTA
Flytta fokus från akut sjukhusvård till primärvård nära patienterna. Två statliga utredningar har formulerat visionen för framtidens hälso- och sjukvård.
ELDSJÄLEN

Efter 26 år på sjukhus flyttade Åke Åkesson till Öland för att bli distriktsläkare. Här föddes en plan: att genom primärvården göra det han aldrig lyckats med i slutenvården – en modell där alla delar av vården samarbetar runt patienten. Som 80-plussare hoppas han själv få skörda frukterna av Borgholmsmodellen.

SNABBA FAKTA
En god, nära och jämlik vård, centrerad runt patienten och där primärvården är navet. För att nå visionen behöver förändringskraften komma från flera håll samtidigt.
REPORTAGET

Med digitala lösningar har vården flyttat närmare fjällvärldens byar. Nu har Storuman fått regeringens uppdrag att sprida vård på distans i glesbygden. Men utmaningarna är många.

ENKATEN

Omställningen till nära vård pågår runt om i landet. Men än är det långt kvar. Horizont har frågat företrädare för äldre, personer med kronisk sjukdom och socialministern vad de ser som den största utmaningen – och vad de själva kommer att göra för att driva utvecklingen framåt.

REPORTAGET

I Stockholm har specialistvården för patienter med kroniska sjukdomar flyttat ut från sjukhusen som ett led i regionens framtidsplan. I de nya lokalerna får patienterna inte bara vård – de är också med och planerar verksamheten.

REPORTAGET

...ELLA BOHLIN (KD) vårdutvecklingsregionråd i Stockholm. Vad är målet med de akademiska specialistcentren?

SAMHALLE

Det som är bäst för den enskilda medarbetaren eller verksamheten är inte alltid bäst för helheten. I Gävleborg har sociologen Charlotta Östlund i uppdrag att få politiker, ledning och medarbetare att dra åt samma håll.

POLITIK

När västra götalandsregionen ställer om sker det med brett politiskt stöd och tydlig ekonomisk uppbackning. Efter drygt två års arbete är en stor utmaning att omvandla pilotprojekt till permanenta verksamheter.

När Anna Nergårdh påbörjade utredningen om nära vård hade omställningen redan startat. Hur är det att utreda samtidigt som omställningen pågår?

MLTSE2000234-02