snabba fakta Förmaksflimmer

Hjärtat tappar takten

Vid förmaksflimmer slår hjärtat oregelbundet och för snabbt. Det gör att blodet cirkulerar sämre. Men många vet inte om att de har flimmer.

200 000 personer har diagnosen förmaksflimmer.

100 000 personer tros leva med dolt flimmer.

Text: Åsa Bolmstedt
Grafik: Lotta Lundin

OLIKA
TYPER AV
FLIMMER

 

SINUSKNUTAN

 

SÅ FUNKAR
HJÄRTAT

 

Olika typer av flimmer

Attackvis flimmer

Kan pågå i några minuter eller flera dagar. Kan komma tätt eller med flera års mellanrum.

Kroniskt flimmer

Hjärtat pumpar fel hela tiden.

Synligt eller dolt

En del känner av flimret genom hjärtklappning, oregelbunden puls, sämre ork eller andnöd. Andra märker inte av flimret alls. De har så kallat dolt eller tyst flimmer. Många av dem vet inte om att de har flimmer.

Sinusknutan

 

I ett friskt hjärta säger sinusknutans signaler åt förmaken och kamrarna att dra ihop sig och pumpa vidare blodet i samma takt.

 

Vid flimmer fungerar inte de elektriska signalerna som de ska. Sinusknutans uppgift tas över av andra signaler som säger åt förmaken att dra ihop sig i otakt med kamrarna och för snabbt.

 

Ofta slår hjärtat 120–130 gånger per minut, ibland upp till 180–190 gånger. Det gör att blodet inte pumpas runt i kroppen lika effektivt som vanligt.

Så funkar hjärtat

 

I höger förmak finns sinusknutan. Den skickar elektriska signaler till hjärtats förmak och kammare att dra ihop sig och pumpa vidare blodet i ett speciellt mönster.

 

På vägen genom hjärtat passerar blodet först höger förmak, sedan höger kammare varifrån det pumpas till lungorna och får nytt syre.

 

Från lungorna kommer blodet tillbaka in i vänster förmak och flödar till sist till vänster kammare varifrån det pumpas ut i kroppen igen.