Trimmade T-celler

Horizont # 13 | 2020 juni
”Vi står på tröskeln till en ny era”

LEDARE

När det första numret av Horizont kom 2014 höll immunterapierna på att introduceras i vården. Nu står vi åter på tröskeln till en ny era av behandlingar, denna gång med cell- och genterapier. Detta nummer är ännu ett i ledet av tidigare utgåvor av Horizont där målet är att beskriva den spännande behandlingsutveckling som sker inom cancerområdet.

SNABBA FAKTA
Immunterapierna vid cancer blir allt fler. Det senaste tillskottet är cell- och genterapi där man trimmar immunförsvarets T-celler att bekämpa cancer.

För tio år sedan var cell- och generapi bara på experimentstadiet. Nu behandlas de första patienterna med denna nya typ av immunterapi.

SNABBA FAKTA
Patientens vita blodkroppar omprogrammeras genetiskt och förökas i ett laboratorium. När patienten får tillbaka dem upptäcker de cancern och kan attackera den.
REPORTAGET

Skånes universitetssjukhus är först i Sverige med att behandla vuxna patienter med CAR T-cellterapi i den reguljära vården. Hittills har två patienter behandlats. Framöver räknar de med att ta emot en patient i månaden.

REPORTAGET

De första CAR T-terapierna i den reguljära vården riktas mot olika former av blodcancer. Lise-Lott Eriksson, ordförande i Blodcancerförbundet, hoppas att behandlingen kommer att erbjudas alla som behöver den.

FORSKNING

Varje patient får en avatar i form av en mus. På Sahlgrenska Cancer Center har forskarna hittat ett sätt att studera samspelet mellan patientens immunceller och tumörceller. Resultat: En CAR T-cellterapi för ögonmelanom som snart ska testas på patienter.

SNABBA FAKTA
Upptäckten av gensaxan CRISPR/Cas9 öppnade dörren till nya möjligheter att trimma immunförsvaret i kampen mot cancer. Kina och USA har kommit längst i forskningen.
FORSKNING

I våras publicerades den första studien där gensaxen CRISPR/Cas9 använts för att förändra gener i syfte att behandla patienter med cancer. Forskning för att utveckla och förfina metoden pågår på flera håll.

ELDSJÄLEN

Angelica Loskog såg till att Sverige blev det första landet utanför USA som kunde starta kliniska studier med CAR T-terapi. Över 30 vuxna och barn har deltagit.

HELA LANDET

Fler patienter, fler varianter av cell- och genterapier och sena biverkningar. Nya möjligheter att behandla cancer för med sig nya utmaningar. För att klara en uppskalning på bästa sätt efterlyser Kristina Kannisto nationell samordning.

HÄLSOEKONOMI

En enda behandling kan göra en svårt sjuk patient frisk. Vinsten kan bli hög, både i livskvalitet och samhällsekonomiskt. Men insatsen kommer med en engångskostnad som landar hos regionerna.

SNABBA FAKTA
Nya framsteg i kampen mot cancer för med sig nya utmaningar. Förhoppningarna på vad cell- och genterapier kan betyda för överlevnad och livskvalitet är stora. Men vägen framåt är inte spikrak.
ONCSE2003096-02