Med hopp om ett längre liv - HORIZONT # 15 | 2022 MAJ

Horizont # 15 | 2022 maj
Mod att utvecklas

LEDARE

Välkommen till ett nytt nummer av Horizont – ett nummer om innovation, disruption och möjligheter inom svensk cancervård!

Så tar vi tillvara disruptiva innovationer i svensk cancervård.

Genomic Medicine Sweden kraftsamlar expertisen inom svensk precisionsmedicin.

Möt två ledande regionpolitiker inför höstens val.

Så har vi lärt oss att förstärka immunsystemet.

Så utvecklar och utmanas vården av forskningen inom AI.

I Örebro forskas det om hur biomarkörer kan ge snabba svar om vår hälsa.

Möt patienten Margareta Haag som engagerar sig för att utveckla vården.

Nya behandlingar väcker hopp hos patienter med matstrups- och magsäckscancer.

Så skapar samarbeten över gränserna värde för patienterna på Skånes universitetssjukhus.

Hon har suttit på många stolar inom den svenska cancervården, och insåg tidigt att nyckeln till framgång stavas samverkan. Horizont har träffat onkologiprofessorn Beatrice Melin för ett samtal om framtidens precisionshälsa, hur biofeedback kan engagera medborgarna i sin hälsa och varför vården borde jobba mer missionsorienterat.

I framtiden får patienter och vården en mer individualiserad relation.

ONC-SE-2200058