Spiralens ledtråd

Horizont # 10 | 2019 februari
”Titta in i patienten”

LEDARE

På senare år har det utvecklats cancerläkemedel som har potential att bidra till ökad långtidsöverlevnad jämfört med tidigare terapier. Men kunskapen om vem som kommer att svara på en viss behandling är fortfarande bristfällig.

SNABBA FAKTA
Rätt behandling till rätt person. Det är precisionsmedicin. De senaste åren har det smugit sig in i cancervården. Än så länge används det vid några få diagnoser, men nu laddar Sverige för att det ska bli framtiden för fler patienter.
PRECISIONSMEDICIN

Rätt behandling till rätt patient. Med precisionsmedicin kan cancervården bli skräddarsydd för varje individ. – Vi står inför en medicinsk revolution, säger Jenni Nordborg på regeringens Life sciencekontor.

SNABBA FAKTA
Vid vissa diagnoser används redan precisionsmedicin mer eller mindre. I de fall där man nått längst kan det gå till ungefär så här.
PATIENTEN

När Sarah Dunér fick bröstcancer visade analysen av tumören att den var HER2-positiv. Hon behandlades med ett målstyrt läkemedel och i dag finns inga spår av cancern.

PATIENTORGANISATIONER

Precisionsmedicin har potential att förändra cancervården och rädda liv. Men det gäller att patienter i hela landet får tillgång till det och får information som de förstår, anser företrädare för patientorganisationerna.

SNABBA FAKTA
I kroppen förnyas våra celler kontinuerligt. Ibland går det fel och då kan vi få cancer.
REPORTAGET

På Akademiska sjukhuset ses varje patient med lungcancer som en egen liten databas. Genom att utvinna data ur tumörernas dna kan läkarna hitta och attackera cancerns svaga punkter.

ELDSJÄLEN

I tio år har professor Åke Borg i Lund gjort 13 000 genetiska analyser på bröstcancerpatienter. Målet är att utveckla diagnostiska test för att välja rätt behandling till rätt patient. – Det är en otrolig känsla att veta att det vi gjort.

SNABBA FAKTA
De senaste åren har den medicinska och tekniska utvecklingen skapat nya möjligheter i behandlingen av cancer. Nu riktas ljuset mot hur precisionsmedicin ska bli en del av sjukvården i hela landet. Här är 6 utmaningar att lösa.
HELA LANDET

Sedan 2017 bygger Genomic Medicine Sweden en infrastruktur som ska ta Sverige till en världsledande position inom precisionsmedicin. Initiativet genomförs i samarbete med flera olika samhällsaktörer.

VÅRT LANDSTING

Genom att göra genetiska analyser lokalt hoppas Kalmar läns landsting kunna starta cancerbehandlingar snabbare. Sommaren 2019 ska den nya organisationen vara igång.

HÄLSOEKONOMI

Hur ska cancerbehandlingar som förlänger liv värderas och betalas? Med dagens system hamnar höga initiala kostnader hos kliniken, medan vinsten hämtas hem på sikt genom att patienten lever vidare.

PATIENTEN I CENTRUM

Skräddarsydd vård handlar om mer än tumörers dna. I en ny rapport lyfter Vårdanalys frågan hur alla, från politiker och tjänstemän till läkare och sjuksköterskor, kan göra vården mer personcentrerad.