snabba fakta behandling

Så skräddarsys behandlingen

Vid vissa diagnoser används redan precisionsmedicin mer eller mindre. I de fall där man nått längst kan det gå till ungefär så här.

Text: Åsa Bolmstedt, Grafik: Lotta Lundin

1. Provtagning

 

2. Labbet analyserar

 

3. Läkaren väljer behandling

 

4. Resistens startar om processen

 

5. Längre liv

 

Precisionsmedicin i dag

 

1. Provtagning

Cancer är celler som har muterat. Ett prov från tumören kan berätta vad som har gått fel. I en enda tumör kan det finnas tusentals sådana förändringar.

  • Cellprov: Tas ofta med en smal nål som suger ut celler från tumören.
  • Vävnadsprov: En liten bit av tumören tas ut med hjälp av lite grövre nål.
  • Hel tumör: När det är lämpligt opereras tumören bort helt och hållet.

2. Labbet analyserar

I ett laboratorium analyseras tumörprovet. Förändringarna, bland annat mutationer i generna, kan berätta om tumörens unika egenskaper. Med så kallad NGS-sekvensering kan många gener analyseras samtidigt, en teknik som är så pass ny att den ännu inte finns överallt i rutinsjukvården.

3. Läkaren väljer behandling

Utifrån informationen om tumörens egenskaper, och övrigt underlag, väljer läkaren den behandling som passar bäst, till exempel ett målinriktat läkemedel som stoppar en viss signalväg som får tumören att sprida sig. Läkaren kan också välja bort behandlingar som inte skulle ha någon effekt. Den genetiska informationen visar också om patienten passar i någon av de kliniska studier som pågår. I sådana studier kan patienterna få tillgång till behandlingar som är lovande men som ännu inte finns i sjukvården.

4. Resistens startar om processen

När en tumör utsätts för ett läkemedel kan den efter en tid mutera ytterligare för att skydda sig mot behandlingen. Då kan patienten bli resistent mot medicinen. Vid några cancertyper är det möjligt att på nytt analysera tumören, och pröva en annan behandling som passar bättre mot de nya egenskaperna.

5. Längre liv

Den tekniska och medicinska utvecklingen inom diagnosticering och behandling har förbättrat prognosen för flera typer av cancer. En del patienter överlever några år i stället för månader, andra kan leva ett långt liv med cancern kvar i kroppen men utan symtom. Fortfarande återstår dock många frågetecken att räta ut innan precisionsmedicin blir standard för alla med cancer.

Precisionsmedicin idag

Cancer delas in i huvuddiagnoser och underdiagnoser, till exempel kan bröstcancer vara HER2-positiv eller trippelnegativ. Vid följande diagnoser används i dag delvis precisionsmedicin:

  • Bröstcancer
  • Lungcancer
  • Tjocktarmscancer
  • Spritt malignt melanom
  • Blodcancer
MLTSE1900876-01