”Titta in i patienten”
februari 2019 | LEDARE | Av Pontus Lindvall
”Titta in i patienten”

På senare år har det utvecklats cancerläkemedel som har potential att bidra till ökad långtidsöverlevnad jämfört med tidigare terapier. Men kunskapen om vem som kommer att svara på en viss behandling är fortfarande bristfällig.

Resultatet blir att vissa får god effekt och mår bra under behandlingen, medan andra inte blir hjälpta och i värsta fall får enbart biverkningar. Behovet att oftare än i dag lyckas välja rätt behandling till rätt patient kvarstår. Kan vi göra mer för att öka träffsäkerheten? Ja, det kan vi – genom precisionsmedicin.

TERMEN PRECISIONSMEDICIN introducerades för den breda allmänheten av Barack Obama år 2015 när han annonserade en mångmiljardsatsning på behandlingsforskning. Precisionsmedicin handlar om behandlingar skräddarsydda för en patient baserad på den enskilde patientens unika genetiska profil och specifika biomarkörer. Här tittar man alltså ”in” i patienten för att välja rätt.

Vi ska i det här numret av Horizont se hur långt utvecklingen inom precisionsmedicin har kommit i Sverige. Vi träffar individer som driver utvecklingen, beskriver några av de inititativ som pågår och försöker sätta fingret på vad som kommer att behöva ske för att precisionsmedicin ska implementeras i hela landet.

Parallellt med precisionsmedicin pågår också en utveckling mot personcentrerad vård. Här handlar det om ett förändrat arbetssätt där välinformerade patienter deltar aktivt i planering och genomförande av den egna vården i samarbete med vårdpersonal. Det gäller för vården att ta vara på varje patients unika drivkrafter, förmågor och resurser att aktivt bidra.

ATT DEN HÄR UTVECKLINGEN går framåt kan illustreras av att ordet ”spetspatient” år 2017 tog plats på listan över svenska nyord. Ordet används för att beskriva patienter som vet, kan och vill mer än vad vården vanligtvis förväntar sig av en patient. Dessa patienter driver utveckling i vården och skapar samtidigt möjligheter till både bättre behandlingsresultat och livskvalitet för sig själva.

Precisionsmedicin och personcentrerad vård är två av varandra oberoende utvecklingar. Men om träffsäkerheten i val av behandling ökar samtidigt som vården förändrar sin kultur till att frigöra kraften som finns i samverkan med aktiva patienter, så finns stor potential för framtidens behandlingar.

PRECISIONSMEDICIN
Spiralens ledtråd
Horizont # 10 | 2019 februari

Rätt behandling till rätt patient. Det kallas precisionsmedicin och är framtidens cancervård. De senaste åren har den medicinska och tekniska utvecklingen öppnat dörren till behandlingar som skräddarsys utifrån information i våra gener. Sådan individualiserad cancervård kan förlänga liv och leda till bättre behandlingsresultat. Nu förbereder sig Sverige för ett paradigmskifte.

Ladda ner hela numret här
Prenumerera på nästa nummer

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.

Prenumerera nu!