snabba fakta precisionsmedicin

Vägen till individuell behandling

Rätt behandling till rätt person. Det är precisionsmedicin. De senaste åren har det smugit sig in i cancervården. Än så länge används det vid några få diagnoser, men nu laddar Sverige för att det ska bli framtiden för fler patienter.

Text: Åsa Bolmstedt, Grafik: Lotta Lundin

Stegen mot precisionsmedicin

 

Barn

 

Vid dessa cancerdiagnoser används redan precisionsmedicin

 

Sverige satsar på precisionsmedicin

 

Stegen mot precisionsmedicin

Kunskapsutveckling

Förståelsen för vad cancer är och hur den beter sig har lagt grunden för precisionsmedicin. Nu vet vi att tumörer är vanliga celler som muterat, hur de sprider sig i kroppen och att cancer är individuell – det vill säga att tumörens egenskaper kan skilja sig mycket mellan två personer även om tumörerna finns på samma plats i kroppen.

Teknisk utveckling

En enda cancer kan innehålla 20 000 mutationer. Den tekniska utvecklingen med så kallad NGS-sekvensering har gjort det möjligt att kartlägga dem och analysera vad de betyder för varje patient.

Medicinsk utveckling

Kunskapen om cancer har gjort det möjligt att utveckla läkemedel som attackerar tumörers olika egenskaper.

Biomarkörer kan berätta vad cancern har för egenskaper och om den bör reagera på en viss typ av behandling. I dag finns biomarkörer för vissa målsökande läkemedel och man forskar för att hitta fler.

Målsökande behandling kan till exempel stänga av signalvägar så att cancern inte kan fortsätta sprida sig.

Immunterapi kan till exempel hjälpa immunförsvaret att upptäcka tumören och attackera den.

Barn

Sedan 2018 erbjuds alla de cirka 300 barn som varje år får cancer en genetisk analys av både barnets friska celler och tumörceller. Utifrån informationen anpassas behandlingen för att bli så effektiv och skonsam som möjligt.

Vid dessa cancerdiagnoser används redan precisionsmedicin

Lungcancer

Tjocktarmscancer

Blodcancer

Spritt malignt melanom

Bröstcancer

Sverige satsar på precisionsmedicin

På olika nivåer pågår en kraftsamling för att precisionsmedicin ska bli framtidens cancervård. Regeringen har inrättat ett kontor för life science som ska snabba på utvecklingen. Organisationen Genomics Medicine Sweden, GMS, arbetar för att bygga upp en infrastruktur som gör precisionsmedicin tillgänglig på lika villkor på sjukhus i hela landet. Den medicinska forskningen fortsätter för att hitta nya biomarkörer och behandlingar.

MLTSE1900876-01