Kropp & själ

Horizont # 11 | 2019 juli
”Jag har en dröm…”

LEDARE

… att en dag kommer mina barn att leva i ett land där de inte får behandling beroende på vilken region de bor i eller vilken läkare de träffar – utan utifrån sina egna förutsättningar och sin egen vilja att medverka till sin hälsa.

SNABBA FAKTA
I en personcentrerad vård ser personalen patienten som en medmänniska och resurs. Tillsammans planerar de den behandling som passar varje patient bäst.
TRENDSPANING

Intresset för personcentrerad vård växer. Och kraften kommer från flera håll: Forskare, professioner och politiker vill utveckla vården tillsammans med patienterna.

SNABBA FAKTA
Genom att låsa upp dörren så att patienterna själva kan engagera sig i sin sjukdom och behandling stärks deras egenmakt. Så här vill personer med cancer att deras engagemang tas tillvara, enligt forskning och patienter själva.
ELDSJÄLEN

Hon har lanserat ordet spetspatient och forskar om egenvård med sig själv som testperson. Sedan Sara Riggare fick diagnosen Parkinson har hon utvecklats från en osäker patient till expert på sin behandling. Nu vill hon ge patienterna mer makt.

PATIENTORGANISATIONER

I många år har patienter samlats i föreningar där de stöttat varandra och drivit på för mer inflytande över vården. Men något håller på att förändras. Nu hittar patienter nya vägar att påverka.

SNABBA FAKTA
Vårdtiden minskar, behandlingsresultatet blir bättre och patienterna upplever högre livskvalitet och tro på sin egen förmåga. Samtidigt går kostnaden ner. Det är resultatet av personcentrerad vård i flera vetenskapliga studier.
REPORTAGET

En animerad film, en gemensam plan för att komma igång efter operationen och tvärprofessionella vårdteam. På Nya framtidens vårdavdelning utvecklar personalen nya personcentrerade arbetssätt för patienter med tjocktarmscancer.

PATIENTEN

Med ett testkit och en app i mobilen kan patienter själva ta avföringsprov hemma och rapportera in resultatet till sjukvården. Den nya tekniken gör patienter med inflammatorisk tarmsjukdom mer involverade i sin egen vård och skov kan hävas snabbare.

SNABBA FAKTA
Den tekniska utvecklingen öppnar nya möjligheter för patienter att engagera sig i sin vård. Forskning visar att de lär sig mer om sjukdomen, upptäcker mönster som gör att behandlingen kan skräddarsys och känner större tillit till sin egen förmåga.
SAMHALLE

I Norrtälje beslutade politikerna att slå ihop regionens sjukvård och kommunens insatser i ett gemensamt bolag, Tiohundra. När gränserna suddas ut blir det lättare att ge personcentrerad vård, tycker personalen.

VÅRT LANDSTING

Med smarta verktyg och läkarbesök via video skräddarsys vården för barn med diabetes i Region Halland. Nu studeras de hälsoekonomiska effekterna. Målet är att satsa resurserna där de gör störst nytta.

HELA LANDET

Runt om i landet pågår flera projekt för en mer personcentrerad vård. Hur når man hela vägen i mål och så att projektet blir en del av det ordinarie arbetet?

MLTSE1904509-01