snabba fakta egenmakt

6 nycklar som släpper in individen

Genom att låsa upp dörren så att patienterna själva kan engagera sig i sin sjukdom och behandling stärks deras egenmakt. Så här vill personer med cancer att deras engagemang tas tillvara, enligt forskning och patienter själva.

Text: Åsa Bolmstedt, Grafik: Andrea Stolt

1. Spelar en aktiv roll

 

2. Får personlig information

 

3. Ingår partnerskap med vården

 

4. Deltar i kliniska studier

 

5. Påverkar det strategiska beslutsfattandet

 

6. Delar erfarenheter med andra patienter

 

1. Spelar en aktiv roll

När patienter har en aktiv roll i vården ger det en känsla av kontroll. Det gör det lättare att hantera situationen och att ha inflytande över vårdbeslut. Patienter behöver förstå hur de kan påverka sin hälsa genom sina egna beslut.

2. Får personlig information

Patienter vill ha relevant och personlig information hellre än allmän vägledning. De vill veta vad som passar just dem utifrån deras specifika förutsättningar. På så sätt kan de omvandla information till kunskap och agera utifrån det.

3. Ingår partnerskap med vården

Patienter vill ha en positiv och respektfull relation till personal i vården där de blir sedda som individer. En positiv dialog mellan patient och personal skapar respekt och förtroende för varandra och gör det möjligt att utveckla ett partnerskap.

4. Deltar i kliniska studier

Patienter vill veta vilka kliniska studier som pågår och om de kan delta i någon av dem. De är också intresserade av att bidra till forskningen och att påverka vilka frågor som bör ingå i en studie utifrån patienternas perspektiv.

5. Påverkar det strategiska beslutsfattandet

Patienter vill få möjlighet att delta i forum som fattar övergripande beslut som påverkar vården, till exempel i utformandet av riktlinjer. Här deltar de inte som individuella patienter, utan representerar en grupp och för in patientperspektiv i beslutsfattandet.

6. Delar erfarenheter med andra patienter

Patienter vill dela sina erfarenheter med andra i liknande situationer. Socialt stöd och en känsla av att inte vara ensam om sin diagnos och sitt mående är stärkande.

Källor: Patient empowerment – report from The Nordic Academy Project 2018, BMS: Jørgensen et. al. What Facilitates “Patient Empowerment” in Cancer Patients During Follow-Up: A Qualitative Systematic Review of the Literature, Qualitative Health Research, 2018, Vol. 28(2) 292–304, Interviews with Swedish patient organizations and BMS employees, samt World Health Organization, WHO, 2009.

MLTSE1904509-01