snabba fakta personcentrerad vård

Patienten blir läkarens partner

I en personcentrerad vård ser personalen patienten som en medmänniska och resurs. Tillsammans planerar de den behandling som passar varje patient bäst.

Text: Åsa Bolmstedt, Illustration: Getty Images, Grafik: Andrea Stolt

Detta är personcentrerad vård

 

Tillsammans mot ett friskare liv

 

Detta är personcentrerad vård

Kunskapsutveckling

Personcentrerad vård bygger på humanitära principer om ömsesidig respekt mellan individ och vårdpersonal, förståelse för individen samt sambandet mellan hälsa och välmående. Det finns ingen exakt definition av personcentrerad vård. Tankesmedjan Leading Health Care har gått igenom internationell forskning och kommit fram till att utöver den gemensamma humanitära grunden betonar forskargrupper och aktörer tre olika tolkningar i varierande grad:

Patientens behov och livssituation

Fokus ligger på principer som syftar till att vården ska inriktas på patientens behov och livssituation, exempelvis förmågan att spela en aktiv roll i sin egenvård.

Partnerskap

Betonar det ömsesidiga beroendet mellan patient och personal och respekt för den kunskap som båda har.

Filosofi och värderingar

Även i rollen som patient är alla en person som tänker, känner, reflekterar och har ett socialt liv utanför vården.

Tillsammans mot ett friskare liv

Patientens berättelse

Patienten berättar hur hen mår och hur det påverkar vardagen och om hen har fler sjukdomar.

Läkarens bedömning:

Läkaren utreder och ställer diagnos.

Läkaren informerar:

Patienten får information om sjukdomen, om möjliga behandlingsalternativ och vad hen själv kan göra för att må bättre och delta i behandlingen.

Patientens önskemål:

Utifrån informationen och sina egna preferenser och livsvillkor berättar patienten vad hen föredrar och i vilken grad hen själv vill engagera sig i sin egenvård. Närstående kan också involveras.

Plan

Tillsammans kommer de överens om en behandlingsplan, som dokumenteras i journalen.

  • Planen följer med patienten genom hela vårdkedjan vid behov, från slutenvård, till öppenvård och social omsorg och uppdateras när det behövs.
  • Vissa blir botade och skrivs ut, andra lever med kroniska sjukdomar men kan med hjälp av behandling och egenvård må så bra som möjligt utifrån sina personliga förutsättningar.

Källor: Centrum för personcentrerad vård, Göteborgs universitet, Leading Health Care.

MLTSE1904509-01