”Jag har en dröm…”
juni 2019 | LEDARE | Av Anna Johansson
Anna Johansson

... att en dag kommer mina barn att leva i ett land där de inte får behandling beroende på vilken region de bor i eller vilken läkare de träffar – utan utifrån sina egna förutsättningar och sin egen vilja att medverka till sin hälsa.

... att en dag, var som helst i Sverige, ska en läkare inte se sin engagerade patient som en motsättning mot dagsplaneringen eller behandlingsutfallet, utan i stället ta dennes hand och tillsammans skapa den resa genom vården som patienten behöver.

Jag har en dröm att patienter i hela Sverige ska känna sig sedda, hörda och hjälpta. Att de får vad de har rätt till och vad de har blivit lovade.

Det är vårt hopp i en annalkande framtid av demografisk förändring och livsförlängande behandlingar. En omställning av sjukvårdsapparaten som behövs för att rädda vårt system från sammanbrott.

VÄLKOMMEN TILL ännu ett nummer av Horizont – denna gång om rörelsen för att skapa en personcentrerad vård, som är på frammarsch.

Vi dyker ner i moderna uttryck som exempelvis patientens egenmakt. Vad innebär det egentligen och hur skiljer det sig från dagens patientcentrerade vård? Läkarkårens utgångspunkt har alltid varitpatienten, så vad är det egentligen som håller på att hända nu?

Vilka konkreta initiativ ser vi bli verklighet? Och hur kan vi via dessa initiativ skönja det som är på gång inom framtidens hälso- och sjukvård? En vård där patienter ställer krav på att vara direkt delaktiga och dessutom har tekniken tillhands. Både sjukvården och olika företag driver på utvecklingen genom att ta fram olika typer av verktyg för att involvera patienterna. Nya gigantiska digitaliseringsprojekt pågår ute i regionerna och framtidens journalsystem ligger runt hörnet.

I detta nummer möter du forskarna, vårdpersonalen, patienterna och tjänstemännen som på olika sätt arbetar för en personcentrerad vård.

VI HAR EN DRÖM om att transformera dissonanser mellan vårdföreträdare och patienter till en underskön symfoni i samklang. Och tillsammans kan vi göra det. I dag är dagen och det är nu det händer! Jag önskar dig en njutbar och kunskapshöjande läsning.

Kropp & själ
Horizont # 11 | 2019 juli

En vård skräddarsydd för varje patient och med hela människan i fokus. Viljan att införa personcentrerad vård växer. Och kraften kommer från flera håll: Regioner tar beslut om att arbeta personcentrerat, forskare studerar effekterna, personal i vården utvecklar och testar nya arbetssätt och patienter skaffar sig allt mer inflytande över sin egen vård och utvecklingen.

Ladda ner hela numret här
Prenumerera på nästa nummer

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.

Prenumerera nu!