Lever Med Cancer

Horizont # 8 | 2018 januari
Det finns stor potential utanför sjukhuset

LEDARE

Jag har fått förmånen att ta över projektledarskapet för Horizont från och med detta nummer. Horizont blev under hösten nominerad till Publishingpriset och kom på en glädjande silverplats, så det känns som ett ansvarsfullt uppdrag att förvalta och vidareutveckla tidningen.

SNABBA FAKTA
I framtiden tror forskarna att var tredje person kommer att få en cancerdiagnos . Hudcancer ökar mest.
REHABILITERING

Den medicinska utvecklingen har ändrat scenariot vid cancer. Det är inte längre en sjukdom vi självklart dör av. Nu växer insikten om att patienter och närstående behöver hjälp att leva, inte bara överleva.

SNABBA FAKTA
Växande kunskap om cancerns orsaker minskar risken att bli sjuk. Tidig diagnos ökar chansen att överleva.
PATIENTEN

När Fabian Bolin fick leukemi sökte han stöd i sociala medier. Gensvaret var överväldigande. Nu jobbar han heltid med att ge fler samma möjlighet.

SNABBA FAKTA
Upptäckten att cancer beter sig olika hos olika individer och utvecklingen av nya sorters behandlingar har gjort cancervården allt mer skräddarsydd.
PATIENTEN

Samtal, smärtlindring, sjukgymnastik. Rehabiliteringsvecka. När Katarina Hultling fick bröstcancer bestämde hon sig för att ta emot all hjälp hon kunde få.

REPORTAGET

En videokonferens med patient, anhöriga och personal från två sjukhus har stärkt nätverket kring gotländska patienter med tarmcancer. – Patienten fortsätter att vara i centrum med ett utredande team i Visby och ett behandlande i Stockholm, säger överläkare Hans-Ivar Påhlsson.

ELDSJÄLEN

Katarina Johansson fick vaginalcancer 1991. Sedan dess har hon ihärdigt höjt rösten för cancerpatienters rättigheter. Nu är hon ordförande för Nätverket mot cancer och rankas som en av Cancersveriges mäktigaste.

SNABBA FAKTA
Cancer påverkar livet för patienter och anhöriga. Med rehabilitering kan följderna av sjukdomen förebyggas och lindras.
VÅRT LANDSTING

Nationella initiativ har gjort tillgången till cancerläkemedel mer jämlik. Nu behöver blicken flyttas till landstingsnivå. Där kan skillnaderna fortfarande vara stora.

VÅRT LANDSTING

REGIONALA CANCERCENTRUM har stärkt patienternas ställning. Men i den dagliga vården gäller det ännu inte för alla. Nu kommer en period då RCC:s satsningar måste nå hela Sverige.

POLITIK

I höst är det riksdagsval. Horizont har frågat partierna om deras cancervallöften och hur de ska infria dem.