snabba fakta statistik

Fler drabbas men färre dör

I framtiden tror forskarna att var tredje person kommer att få en cancerdiagnos. Hudcancer ökar mest.

Text: Åsa Bolmstedt, Grafik: Andrea Stolt

Källor: Cancerfonden, Cancerfondsrapporten 2017, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen.

Fler och fler drabbas

 

Näst vanligaste dödsorsaken

 

Vanligaste diagnoserna 2016

 

Diagnoserna som ökar mest

 

Statistik

 

Fler och fler drabbas

Stadig ökning av cancer...

  • 100 000 beräknas få cancer 2040, jämfört med 60 000 år 2016.
  • Den årliga ökningen är 0,8 procent för män och 1,8 procent för kvinnor.
  • Sedan 1970-talet har cancerfallen ökat med 40 procent.

...Men fler överlever

  • Sedan 1970-talet har dödsfallen minskat trots att fler blir sjuka.
  • 630 000 som fått en cancerdiagnos de tio föregående åren tros leva 2040.

Näst vanligaste dödsorsaken

Lungcancer dödar flest

Cancer var den näst vanligaste dödsorsaken efter sjukdomar i hjärta och kärl 2016. Vart fjärde dödsfall berodde på cancer. Cancerformer som dödade flest 2016:

· Lungor

· Tarmar

· Prostata

· Bröst

Vanligaste diagnoserna 2016

Bröst

Var tredje cancerdiagnos bland kvinnor är bröstcancer.

Hud

Malignt melanom är den allvarligaste formen av hudcancer.

Prostata

Var tredje cancerdiagnos bland män är prostatacancer.

Tjocktarmscancer

Ökar hos båda könen.

Diagnoserna som ökar mest

Män

· Malignt melanom

· Övrig hudcancer

· Lever, gallgångar och bukspottskörtel

Kvinnor

· Malignt melanom

· Övrig hudcancer

· Sköldkörtel och endokrina körtlar

Statistik

60 000

personer fick cancer 2016.

49 000

av dem fick sin första cancerdiagnos.

53

procent var män.

47

procent var kvinnor.

65

procent lever efter tio år. Men det är stora variationer mellan olika diagnoser.

480 000

som lever i dag har eller har haft cancer de senaste tio åren.