snabba fakta prevention och diagnos

Tidiga insatser räddar liv

Växande kunskap om cancerns orsaker minskar risken att bli sjuk. Tidig diagnos ökar chansen att överleva.

Text: Åsa Bolmstedt, Grafik: Sandra Johnson

Källor: Cancerfonden, Kungliga Tekniska högskolan, Regionala cancercentrum i samverkan, Socialstyrelsen.

Livsstil

 

Vaccin

 

Tidig upptäckt

 

Snabbt besked

 

Säkrare diagnos

 

Livsstil

Vår livsstil

Var tredje cancerfall beror på vår livsstil. Med ökad kunskap om faran med bland annat tobak, övervikt och för mycket sol kan fler slippa bli sjuka. Nu minskar till exempel lungcancer bland män till följd av att färre röker. Olika former av hudcancer är å andra sidan en av de cancerformer som ökar mest, bland annat på grund av våra solvanor.

Vaccin

Vaccinering

Sedan 2012 vaccineras flickor mot några av de virus som ligger bakom många fall av livmoderhalscancer. Vaccinering av pojkar diskuteras efter att vetenskapliga studier visat på samband mellan samma HPV-virus och cancer i mun och svalg, peniscancer och analcancer. I framtiden hoppas forskare utveckla vaccin mot fler cancerformer.

Tidig upptäckt

Screening

Screening kan göra att sjukdomen upptäcks tidigt med större chans till bot. Livmoderhalscancer har minskat med cellprov och bröstcancer hittas tidigare med mammografi. Stockholm och Gotland har börjat med screening för tarmcancer och studier för att införa det i hela landet pågår. Under våren väntas Socialstyrelsens utredning om screening av prostatacancer ska införas.

Snabbt besked

Snabbspår

Ju snabbare utredningen kan ske och diagnos ställas, desto fortare kan behandlingen komma igång. Sveriges första diagnostiska centrum för patienter med oklara symtom öppnade i Kristianstad 2012. Snabbspår i form av standardiserade vårdförlopp på sjukhusen är ett initiativ som ökar tempot och därmed chansen att överleva. 2017 fanns 28 sådana snabbspår och 2018 införs ytterligare tre.

Säkrare diagnos

Skräddarsy behandlingar

Hösten 2017 presenterade svenska forskare en kartläggning av vilka gener och proteiner som slås på och av vid 17 vanliga cancerformer. Resultatet: Hälften av våra 20 000 gener påverkar cancerns utveckling. Cancer är med andra ord individuell. Med tillgång till modern teknologi kan läkare använda samma metod som forskarna för att ställa säkrare diagnoser och skräddarsy behandlingen för varje individ.