Det finns stor potential utanför sjukhuset
januari 2018 | LEDARE | Av Pontus Lindvall
Av Pontus Lindvall

Jag har fått förmånen att ta över projektledarskapet för Horizont från och med detta nummer. Horizont blev under hösten nominerad till Publishingpriset och kom på en glädjande silverplats, så det känns som ett ansvarsfullt uppdrag att förvalta och vidareutveckla tidningen.

DET HÄR NUMRET HANDLAR OM CANCER, där behandlingen har gjort stora framsteg. Vi har kommit långt i Sverige och har behandlingsresultat i världsklass. Naturligtvis har vi utmaningar att lösa för att fortsätta leverera så bra resultat, men den största förbättringspotentialen i närtid ligger kanske i den delen av livet med cancer som utspelar sig utanför sjukhuset.

Det jag tänker på är olika former av stöd till cancerpatienter och deras närstående. Ett cancerbesked innebär en existensiell kris för den drabbade och de anhöriga och där finns mycket kvar att göra.

I det här numret träffar vi några canceröverlevare och vi har också bett dem komma med en önskelista över vilka saker som de tycker är viktigast för att göra det bättre att leva med cancer. Svaren de ger är kloka och värdefulla. De belyser vad den yngre och äldre generationens cancerpatienter förväntar sig av vården – och det är inte samma saker.

Alla lyfter vikten av rehabilitering, men när de sedan ska lista de tre viktigaste sakerna så lyser rehabiliteringsfrågan med sin frånvaro. Lite typiskt, tänker jag, alla vet att det är viktigt men annat anses ännu viktigare och får företräde. Och rehabiliteringen riskerar att tappas bort.

2018 är det valår. Hälso- och sjukvård är en av de viktigaste frågorna för väljarna och cancer är kanske det sjukdomsområde som förekommer mest i debatten. Vi har därför frågat de politiska partierna vilka vallöften de har till cancerpatienter. Det här är ingen traditionell högervänsterfråga och jag tycker mig se att partier över blockgränserna delar samma bild av vilka de stora problemen är. Vilka åtgärder de tycker är viktigast för att komma till rätta med problemen är dock olika och intressant läsning.

I HORISONTEN MÖTS MARK och himmel. Den här tidningens namn, Horizont, syftar på den mest avlägsna punkt vi kan överblicka från där vi står nu. Det är där framme vi vill fästa blicken. Valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018 känns i dag som den punkten. Det är den enskilt viktigaste händelsen som påverkar vilka satsningar inom cancerområdet vi kommer att få se de närmaste åren.

Pontus Lindvall

LEVA MED CANCER
Lever Med Cancer
Horizont # 8 | 2018 januari

Vi har kommit långt i Sverige och har behandlingsresultat i världsklass. Naturligtvis har vi utmaningar att lösa för att fortsätta leverera så bra resultat, men den största förbättringspotentialen i närtid ligger kanske i den delen av livet med cancer som utspelar sig utanför sjukhuset.

Ladda ner hela numret här
Prenumerera på nästa nummer

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.

Prenumerera nu!