snabba fakta Behandling

Skräddarsys för varje person

Upptäckten att cancer beter sig olika hos olika individer och utvecklingen av nya sorters behandlingar har gjort cancervården allt mer skräddarsydd.

Text: Åsa Bolmstedt, Grafik: Sandra Johnson

Källor: Cancerfonden, Horizont 1-2016, Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2016.

Cancer är individuell

 

Tillgång till ny vård

 

Alla får inte samma chans

 

Fem vapen mot tumören

 

Cancer är individuell

Cancer är individuell

Två personer med samma diagnos kan ha cancer som beter sig olika och svarar därför inte på en och samma behandling.

Tillgång till ny vård

Studier kan ge tillgång till ny vård

Genom att delta i vetenskapliga studier kan patienter få behandling med nya innovativa läkemedel innan de finns i den vanliga sjukvården. När Cancerfonden undersökte hur många patienter som gjorde det 2014 var det under 10 procent.

Alla får inte samma chans

Alla får inte samma chans

Trots att det gjorts stora framsteg inom vården de senaste åren får inte alla patienter de insatser de skulle kunna få. I dag finns skillnader bland annat beroende på kön, socioekonomi, bostadsort och samsjuklighet med psykiatriska sjukdomar.

Fem vapen mot tumören

Behandling för varje patient

Tidigare har behandlingen utgått från var i kroppen tumören sitter, nu riktar man alltmer in sig på dess egenskaper. Med hjälp av biomarkörer kan tumörens egenskaper kartläggas och behandlingen skräddarsys för varje patient.

1. Målinriktade läkemedel

Kan exempelvis peka ut cancern för immunförsvaret, hindra cancerceller från att växa eller lämna av cytostatika som ger sig på cancern.

2. Operation

Ungefär hälften av alla cancerpatienter opereras. Hela eller delar av tumören tas bort.

3. Strålning

Skadar cancercellernas DNA. Hälften av alla patienter får strålning.

4. Immunterapi

Hjälper immunförsvaret att upptäcka och attackera cancer.

5. Cytostatika

Sprids med blodet och kan döda cancerceller. Kan bota, bromsa sjukdomsförloppet, lindra symtom eller minska risken för återfall.