”Jag känner hopp – och ansvar.” Reflektioner från det tionde avsnittet av Precisionspodden.
december 2019 | POLICY & GOVERNMENT AFFAIRS | Text: Anna Johansson
Emma Medin

Sjukvården lever i en paradox; nya läkemedel kan bedömas som effektiva men görs ändå inte tillgängliga för patienter av ekonomiska skäl. Hur vi ska lösa detta och vad vi kan förvänta oss av framtidens betallösningar är saker som jag och min kollega Christoffer Holmberg talade med Emma Medin från Parexel Access Consulting om i det tionde avsnittet av Precisionspodden. Tillsammans med oss nystar hon i problematiken kring synen på läkemedel, bot och finansiering.

Nya sätt att utvärdera effekt kommer att krävas

Vad är det som styr prioritering och allokering av resurser? Den frågeställningen har alltid fascinerat Emma Medin som med en läkarutbildning i botten tog klivet in i hälsoekonomins värld och sedan stannade kvar där. Extra intressant blir det när man talar om läkemedelsmarknaden, menar hon – en marknad där prissättning inte styrs av utbud och efterfrågan. För Emma Medin innebär precisionsmedicinen ett paradigmskifte. Framtidens avancerade läkemedel kommer att kräva nya sätt att utvärdera effekt. Dagens standardiserade mått, kvalitetsjusterade levnadsår, kommer sannolikt inte att kunna tävla mot bot och överlevnad, vilket är vad många av dessa nya mediciner utlovar patienten.

Betalningslösningar behöver upp högre på agendan

Hur läkemedel ska finansieras är ofta en diskussion som riskerar att hamna i sista rummet, men enligt Emma Medin bör betalningslösningar vara en av de första och viktigaste punkterna på listan. För, i slutändan handlar det om allas vår rätt till en jämlik vård. Framförallt tre alternativ debatteras just nu: dynamisk prissättning, utfallsbaserad ersättning och licensieringsmodeller.

Samverkan och delat ansvar en nyckelfråga

Emma Medin ser en ökad samverkan – liksom ett delat ansvar – mellan akademi, industri, betalare och myndigheter som bränsle för att driva utvecklingen framåt och i rätt riktning. Intresset för att utveckla precisionsmedicinens rentav revolutionerande behandlingar är stort – men man får inte glömma bort att dessa behandlingar kommer med mycket höga krav på allt från tillverkning, säker logistik och investeringar i avancerad teknologi. För att i mesta möjliga mån undvika flaskhalsar och köbildningar måste vi samarbeta.     

– Precisionsmedicin ger mig känslan av hopp. När jag läste till läkare för 15 år beskrevs den här typen av behandlingsmetoder som science fiction. Jag hade aldrig kunnat tro att vi skulle stå så nära revolutionen som vi gör och det är fantastiskt för både patient och profession. Men alla vi som jobbar inom fältet har också ett ansvar, att ta fram ersättningsmodeller som garanterar att behandlingarna når ut till patienterna som behöver dem, säger Emma Medin.  

Lyssna på avsnittet här

Du hittar alla avsnitt av Precisionspodden som finns tillgängliga här.

Avsnitt 1: Den medicinska förvandlingen med Richard Rosenquist Brandell

Avsnitt 2: Precisionsmedicinens etiska utmaningar med Mouna Esmaeilzadeh

Avsnitt 3: Svensk Life Science – från vision till varje patient, med Jenni Nordborg

Avsnitt 4: Framtidens patient med Madeleine Beermann

Avsnitt 5: Life Science-motorn med Carl Borrebaeck

Avsnitt 6: AI och medicinens framtid med Kye Andersson och Johan Hartman

Avsnitt 7: Precisionsmedicin - Vägen till demokrati inom hälso- och sjukvård? (inspelat under Almedalsveckan 2019)

Avsnitt 8: Den politiska pulsen med Marie Morell

Avsnitt 9: Innovation möter klinisk vardag med Daniel Forslund

Anna Johansson
Anna jobbar på Bristol-Myers Squibb sedan 2015 och innehar nu rollen som Governmental Affairs Manager. Hon är dessutom ansvarig för avdelningens digitala kommunikation och är således även moderator för Horizontbloggen. Anna är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och har tidigare erfarenhet från marknadsföring och digital kommunikation inom life science. Anna bloggar om aktuella frågor inom området policy & government affairs.
- Läs mer
Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.