Svensk Life Science – från vision till varje patient
Svensk Life Science – från vision till varje patient
maj 2019 | PRECISIONSMEDICIN

Lyssna till hur Jenni Nordborg, som leder regeringens Life Science-kontor, ser på sitt uppdrag att ta Life Science från vision till varje patient.