Avsnitt 3: Svensk Life Science – från vision till varje patient
Avsnitt 3: Svensk Life Science – från vision till varje patient
maj 2019 | PRECISIONSMEDICIN

Lyssna till hur Jenni Nordborg, som leder regeringens Life Science-kontor, ser på sitt uppdrag att ta Life Science från vision till varje patient.

Om podden

I Horizont Dialog bjuder Bristol Myers Squibb in till samtal om viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor, där dagens och morgondagens lösningar diskuteras med intressanta gäster. Horizont Dialog syftar till att lyfta innovativa, värdeskapande och patientnära idéer och skapa spännande möten och samtal. Genom ökad kunskap, inspiration och en lösningsorienterad dialog kan alla gemensamt bidra till långsiktig hållbarhet inom svensk hälso- och sjukvård.