AI och medicinens framtid med Kye Andersson och Johan Hartman
AI och medicinens framtid med Kye Andersson och Johan Hartman
augusti 2019 | PRECISIONSMEDICIN

Ett samtal om förväntningarna på artificiell intelligens (AI), möjligheterna, utmaningarna, tilliten till systemen och hur fler kan dra nytta av tekniken för att skapa en bättre vård - för alla. Johan Hartman, docent i patologi på Karolinska Universitetssjukhuset och Kye Andersson på svenska AI-bolaget Peltarion möts här i ett samtal som leds av Anna Johansson.