POLICY & GOVERNMENT AFFAIRS

POLICY & GOVERNMENT AFFAIRS

Viktig utredning för sjukvårdens långsiktiga och strukturella utmaningar

april 2020 | Av: Anna Johansson

Just nu kämpar hälso- och sjukvårdens medarbetare dag som natt med att ge vård och omsorg till de som är svårt sjuka i covid-19. Det är beundransvärt att dessa hjältar varje dag kämpar under långa arbetspass och med ibland knappa resurser för att ge en bra och säker vård till de drabbade, samtidigt som ordinarie vårdverksamhet pågår i mesta möjligaste mån.

POLICY & GOVERNMENT AFFAIRS

Världscancerdagen 2020, med hopp om framtiden

februari 2020 | Av: Anna Johansson

Vi är på en resa. Alla vi som på något sätt är inblandade i svensk cancervård får vara med och följa de fantastiska framsteg som sker nu och som kommer fortsätta att hända de kommande åren. Och då handlar det om allt: förbättrade vårdprocesser, kunskaps- och nivåstrukturering i vårdorganisationen, ökad samverkan med patienter med partnerskap som mål, utvecklingen av AI för bland annat diagnosticering och beslutsstöd samt rejäla innovationskliv i behandlingarna. 

POLICY & GOVERNMENT AFFAIRS

Precisionsmedicin avgörande för jämlik vård. Nytt avsnitt av Precisionspodden ute nu.

oktober 2019 | Av: Anna Johansson

Känner du till Precisionspodden? Precisionspodden är en podd om precisionsmedicin där ämnet belyses utifrån olika vinklar såsom etiska aspekter, patientens perspektiv och politikens roll i utvecklandet av precisionsmedicin. Det finns redan åtta avsnitt tillgängliga med tongivande gäster, däribland professor Richard Rosenquist Brandell från Genomic Medicine Sweden, Mouna Esmaeilzadeh (aka. Dr. Mouna) och Jenni Nordborg som leder regeringens life science-kontor. Du hittar Precisionspodden där poddar vanligtvis finns, på Spotify och via länkarna lite längre ner i det här inlägget.

POLICY & GOVERNMENT AFFAIRS

Hur kan svensk strokeprevention göras bättre?

oktober 2019 | Av: Anna Johansson

År 2017 drabbades 25 800 personer i Sverige av en stroke, enligt Socialstyrelsen.  Kvalitetsregistret Riksstroke uppskattar att varje första strokefall i genomsnitt kostar samhället ca 800 000 kronor, och till det kommer mänskligt lidande och anhörigvård.  I Sverige har förebyggande insatser bidragit till att antalet strokefall har minskat under de senaste åren.  Vilka framgångsfaktorer kan identifieras? Vad kan vi lära oss av andra länders insatser på området?

POLICY & GOVERNMENT AFFAIRS

Nytt Horizont-nummer om precisionsmedicin på gång

februari 2019 | Av: Pontus Lindvall

Rätt behandling till rätt person. Det är precisionsmedicin. De senaste åren har det tagit sig in i cancervården på några få diagnoser, men det sker nu en satsning i Sverige för att det ska bli framtiden för fler patienter.

En svensk life science-strategi på väg

november 2018 | Av: Pontus Lindvall

I februari 2018 meddelade stadsråden för Närings-, Social- och Utbildningsdepartementen att ett nationellt life science-kontor inrättats vid Regeringskansliet. 

Sjukvårdens ersättningsmodeller kan utvecklas

oktober 2018 | Av: Pontus Lindvall

Jag var nyligen på ett heldagsmöte om sjukvårdens ersättningsmodeller, alltså de modeller som styr hur sjukhus och vårdcentraler får betalt för den vård de utför.

Kan Sverige bli ledande inom e-hälsa?

oktober 2018 | Av: Pontus Lindvall

Regeringen och landstingen har en gemensam vision om att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja e-hälsans möjligheter år 2025. Med den takt som åren springer förbi känns det inte så långt kvar till dess. 

Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.
Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se