Avsnitt 9: Innovation möter klinisk vardag med Daniel Forslund
Avsnitt 9: Innovation möter klinisk vardag med Daniel Forslund
november 2019 | PRECISIONSMEDICIN

Hur kan vi öka möjligheten att kunskap som genereras i en region kommer alla Sveriges patienter till gagn? Det finns flaskhalsar och nu måste vi hitta sätt att ta oss förbi dem via samverkan. I detta avsnitt möter vi Daniel Forslund och pratar om hur morgondagens sjukvårdsorganisation behöver se ut för att kunna leverera skräddarsydd behandling och inte ”one size fits all”. Daniel Forslund är biträdande Regionråd för Liberalerna i Region Stockholm med ansvar för bl.a. innovation, digitalisering, eHälsa, informationssäkerhet, kvalitetsregister, life science och vårdexport samt ordförande för SKL:s beredning för digitalisering.

Om podden

I Horizont Dialog bjuder Bristol Myers Squibb in till samtal om viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor, där dagens och morgondagens lösningar diskuteras med intressanta gäster. Horizont Dialog syftar till att lyfta innovativa, värdeskapande och patientnära idéer och skapa spännande möten och samtal. Genom ökad kunskap, inspiration och en lösningsorienterad dialog kan alla gemensamt bidra till långsiktig hållbarhet inom svensk hälso- och sjukvård.