MARKET ACCESS

MARKET ACCESS

Hur har du drabbats av cancer?

februari 2019 | Av: Jessica Lundström

För visst har det påverkat dig på något sätt? En nära anhörig, en vän, kanske du själv – alla har vi på något sätt drabbats av denna sjukdom. Idag är det #Världscancerdagen, en dag att tänka på alla som fortfarande drabbas av cancer, men också glädjas över de framsteg som gör att allt fler överlever. 

MARKET ACCESS

Håll ihop klungan!

april 2017 | Av: Anna Johansson

Jag hamnade härom veckan i en diskussion om uppförandekod i de sociala medierna inom branschen och exempel gavs för att belysa bristande kunskaper inom detta område.

MARKET ACCESS

De lärde och världen

februari 2017 | Av: Anna Johansson

Dödsbeskedet damp ner som en bomb i medierna, framför allt i de sociala medierna: ”Hans Rosling är död”. Och omedelbart började sammanfattningar och tolkningar av hans livsverk dyka upp.

MARKET ACCESS

En pillertrillares vardag

januari 2017 | Av: Nicholas Backman

Oj då, nu var det måndag morgon igen och klockan är redan 05.30. De första veckorna efter julledigheten och således dags att stiga upp och förbereda veckan

Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.
Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.