OM CANCER OCH CANCERLÄKEMEDEL

OM CANCER OCH CANCERLÄKEMEDEL

Framtiden inom cancerläkemedel

december 2018 | Av: Pontus Lindvall

Som jag berättat om i tidigare blogginlägg händer det väldigt mycket inom cancerområdet. Nya innovationer utmanar vår syn på cancerbehandlingar. I detta inlägg tänkte jag gå in lite mer på några av dessa innovationer.

OM CANCER OCH CANCERLÄKEMEDEL

Vikten av ett smidigt införande av nya cancerläkemedel

december 2018 | Av: Pontus Lindvall

När man pratar om införandet av nya cancerläkemedel handlar diskussionen ofta till stor del om kostnaden för behandlingarna. Detta är dock bara en av flera faktorer som samverkar när det gäller ett snabbt och jämlikt införande av nya cancerläkemedel. Detta diskuterar jag i detta inlägg.

OM CANCER OCH CANCERLÄKEMEDEL

Från forskning till ett prissatt läkemedel

november 2018 | Av: Pontus Lindvall

I ett tidigare blogginlägg skrev jag om hur begränsad del kostnaden för cancerläkemedel utgör relativt övriga kostnader inom hälso- och sjukvården. I detta blogginlägg tänkte jag gå in på hur själva prissättningen går till och vad den baseras på.

Hur stor är egentligen kostnaden för cancerläkemedel?

november 2018 | Av: Pontus Lindvall

Läkemedel diskuteras, som de flesta samhällsrelaterade frågor, ofta ur ett ekonomiskt perspektiv. Det händer att vi som läkemedelsföretag kritiseras för vår prissättning. Men hur hög är egentligen kostnaden för cancerläkemedel jämfört med den totala samhällskostnaden för cancer? Eller jämfört med den totala hälso- och sjukvårdskostnaden? Det diskuterar jag i det här inlägget. 

Snabb utveckling inom cancervården

november 2018 | Av: Pontus Lindvall

Cancer är och förblir en av den svenska sjukvårdens största utmaningar. Antalet nya cancerfall ökar konstant och i Cancerfondsrapporten 2016 uppskattas att antalet personer som år 2040 lever och har fått en cancerdiagnos de senaste tio åren kommer att uppgå till fler än 630 000 i Sverige. Det är mer än en fördubbling av 2013 års siffra.

Cancerfonden och Socialstyrelsen uppskattar att så många som var tredje person i Sverige kommer att få en cancerdiagnos någon gång under sin livstid.

Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se

Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.
Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.