STUDENTER PÅ PRAKTIK

STUDENTER PÅ PRAKTIK

We are living in a digital world

juni 2017 | Av: Praktikanterna

Nowadays people communicate more in the digital space than in the physical. This change has modified our daily routines, as well as social behaviors

STUDENTER PÅ PRAKTIK

Student på MBE och praktikant på BMS

januari 2017 | Av: Praktikanterna

Masterprogrammet i Bioentreprenörskap (MBE) vid Karolinska Instututet är för studenter med en naturvetenskaplig bakgrund som vill lära sig mer om affärsrelaterade koncept i förhållande till life science.

STUDENTER PÅ PRAKTIK

About a learning experience

januari 2017 | Av: Praktikanterna

BMS has a long tradition of industrial-academic collaboration across the world, and BMS Sweden is no exception

STUDENTER PÅ PRAKTIK

Never underestimate the difference you can make

januari 2017 | Av: Praktikanterna

I am a bioentrepreneurship master student from KI (Karolinska Institutet) and currently an intern at BMS. First of all, I find BMS an inspiring work place for an intern

STUDENTER PÅ PRAKTIK

From a student’s perspective

januari 2017 | Av: Praktikanterna

Life as a student is usually hectic, and you survive by living in the moment, putting all your energy into finishing that next exam or paper. But doing an internship is something completely different

Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.
Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se