snabba fakta car t-cellterapi

Försvaret programmeras om

Patientens vita blodkroppar omprogrammeras genetiskt och förökas i ett laboratorium. När patienten får tillbaka dem upptäcker de cancern och kan attackera den.

Text: Åsa Bolmstedt, Grafik: Lotta Lundin

Patienten:
T-celler tas ut ur kroppen

 

Laboratoriet:
cellerna omprogrammeras

 

Laboratoriet:
cellerna förökas till miljarder

 

Patienten:
får tillbaka de förändrade cellerna

 

I kroppen:
tumören attackeras

 

Information

 

Patienten: T-celler tas ut ur kroppen

Vita blodkroppar, så kallade T-celler, filtreras fram ur patientens blod. De spelar en aktiv roll i kroppens immunförsvar.

Laboratoriet: cellerna omprogrammeras

I ett laboratorium modifieras T-cellerna. Ett virus som inte kan ge sjukdom tar sig in i T-cellernas kärna. Det bär med sig en specialdesignad gen som får T-cellerna att producera ett särskilt protein – en chimär antigenreceptor, CAR – på cellernas yta.

Laboratoriet: cellerna förökas till miljarder

De omprogrammerade T-cellerna, som nu heter CAR T-celler, odlas i laboratoriet så att de blir flera miljarder.

Patienten: får tillbaka de förändrade cellerna

CAR T-cellerna förs tillbaka till patienten med dropp.

I kroppen: tumören attackeras

Det nya proteinet på T-cellernas yta, CAR, känner igen ett antigen på tumören, attackerar och dödar den.

Information

Används inom blodcancer

2019 infördes CAR T-terapi i Sverige vid två former av blodcancer, en viss typ av leukemi hos barn och en viss typ av lymfom hos vuxna. Behandlingen ges till patienter som inte svarat på andra insatser. Det pågår forskning inom fler diagnoser, framför allt olika varianter av blodcancer. Vid solida tumörer har utvecklingen inte kommit lika långt.

Biverkningar

Behandlingen ger andra biverkningar än traditionell cancerbehandling. De beror på att immunförsvaret aktiveras.

  • Influensaliknande symtom kan bli allvarliga och i vissa fall livshotande.
  • Neurologiska effekter kan ge förvirring och afasi samt svårigheter att använda språket.
  • Friska B-celler, som också är en del av immunförsvaret, kan försvinna.
  • Biverkningarna går vanligen över på några veckor.
ONCSE2003096-02