Mod att utvecklas
maj 2022 | LEDARE | Av Jessica Lundström
Jessica Lundström

Välkommen till ett nytt nummer av Horizont – ett nummer om innovation, disruption och möjligheter inom svensk cancervård!

De senaste tio åren har vi fått uppleva otroliga framsteg inom cancerområdet, med immunonkologiska behandlingar och CAR T som några exempel. Nya metoder och behandlingar som har införts har ibland till och med överträffat de förväntningar som fanns när man en gång tog modet att implementera dem. Ändå ligger nog de största framstegen framför oss – forskningen och teknikutvecklingen gör skillnad för allt fler patienter och förändrar hur vi ser på spridd cancer.

Det finns många exempel på disruptiv innovation i vår omvärld, idéer och tekniker vi inte kunde föreställa oss, som nu är en naturlig del av vår vardag. Idag ser vi det som självklart att dokumentera livets stora händelser med vår smartphone, inte bara som foton utan också rörlig bild. Vilket värde har det gett oss? Personligen uppskattar jag verkligen att när som helst kunna återuppliva minnen från när barnen var små och dessutom enkelt kunna dela den glädjen med mina nära och kära – disruptionen har ökat tillgängligheten till innovationen och spridit värdet av den till många fler.

Mod, vilja och luft i systemet är några av de komponenter som lyfts i detta nummer som centrala för att driva igenom stora förändringar och nya tankesätt i sjukvården, för att vi ska nå bättre hälsa. Någonstans är det vad som krävs – ett mod och en förmåga att se möjligheterna istället för svårigheterna och vilja att lyfta blicken från det dagliga arbetet och fatta långsiktiga beslut. I intervjun med Marie Morell (M) och Anna-Lena Hogerud (S) nämner de att all hälso- och sjukvård faktiskt går ut på att göra insatser där värdet hamnar någon annanstans – hos den individuella patienten, i en annan del av vårdkedjan, eller i socialförsäkringssystemet, för att nämna några exempel. De lyfter att vi behöver bli bättre på att fråga efter vilka förbättringar som kan bli resultatet och hur viktigt det är att hela ekosystemet samverkar och går i takt. 

De stora kliven kommer ofta som ett resultat av ett yttre tryck – och här kan vi alla spela en viktig roll som patienter, vårdpersonal, företag, politiker och tjänstemän genom att trycka på i rätt riktning. Patienternas röst bör och kan göra skillnad, och med processer som fångar det patienterna upp-lever som mest värdefullt kan vi satsa på rätt innovationer.

Tidningen Horizont handlar om att se möjligheter och samarbeta mot visioner. Jag hoppas att detta nummer ska inspirera alla oss som på olika sätt arbetar inom och med hälso- och sjukvårdssystemet, och ge oss mod att fatta beslut där vi satsar på de innovationer som ger hopp om längre liv. Det är bara när vi vågar satsa som vi kan nå stora vinster – för individen, men också för samhället. För att nå dit är det nödvändigt att skapa ett modernare och långsiktigt hållbart system för introduktion och prioritering av nya behandlingar, för att kunna implementera innovationer på ett sätt som är jämlikt och skapar värde för både patienter och samhälle.

Trevlig läsning!

CANCER
Med hopp om längre liv
Horizont # 15 | 2022 maj

Tidningen Horizont handlar om att se möjligheter och samarbeta mot visioner. Jag hoppas att detta nummer ska inspirera alla oss som på olika sätt arbetar inom och med hälso- och sjukvårdssystemet, och ge oss mod att fatta beslut där vi satsar på de innovationer som ger hopp om längre liv. Det är bara när vi vågar satsa som vi kan nå stora vinster – för individen, men också för samhället. För att nå dit är det nödvändigt att skapa ett modernare och långsiktigt hållbart system för introduktion och prioritering av nya behandlingar, för att kunna implementera innovationer på ett sätt som är jämlikt och skapar värde för både patienter och samhälle.

Ladda ner hela numret här
Prenumerera på nästa nummer

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.

Prenumerera nu!