Starkt samarbete i Skåne
maj 2022
Karolina Boman

Den onkologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus ligger långt framme när det gäller att implementera behandlingar med immunterapi. För att lyckas i arbetet är det viktigt att samarbeta, över klinik- och professionsgränserna, menar Karolina Boman, överläkare på kliniken och specialist på cancer i magtarmkanalen och med särskilt intresse för cancer i matstrupe och magsäck.

Ett holistiskt synsätt ligger till grund för arbetet på den onkologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus. Grundläggande är att inte bara se patienterna som sin sjukdom, utan som de människor de är, med olika behov och förutsättningar.

Att erbjuda behandling med immunterapi är en viktig del i arbetet med att ge bästa möjliga vård. Samtidigt, konstaterar Karolina Boman, är det inte alla personer som kan tillgodogöra sig behandlingarna.

– Om man ska vara krass så är behandlingar med immunterapi dyra. Om vi ska kunna föra in behandlingarna på bred front tror jag att vi kommer att behöva ett tillskott i vår läkemedelsbudget. De nya behandlingsmöjligheterna tar ju inte direkt bort behovet av andra behandlingar.

Karolina Boman lyfter också fram vikten av bättre prediktion, så att rätt patienter kan få rätt behandling vilket kan minska läkemedelskostnaderna. Då krävs ett fungerande samarbete, inte minst med patologerna.

– Jag hoppas att vi ska få fler behandlingsmöjligheter för alla cancerpatienter, men jag känner extra mycket för de med cancer i matstrupe och magsäck. De har en mycket svår sjukdom. Med bra prediktion kan vi lättare skräddarsy behandlingar, men det kräver samarbete över klinikgränserna, säger hon.

Med bra prediktion kan vi lättare skräddarsy behandlingar, men det kräver samarbete över klinikgränserna.

Hon har själv disputerat på biomarkörer och menar att de kommer att få allt större betydelse för att se vilka patienter som kan komma i fråga för immunterapi.

–Drömmen skulle vara att hitta ett batteri av biomarkörer så att man kan hitta rätt behandling oberoende av tumörursprung. Det allra bästa vore ju också om vi kunde förebygga cancer i ännu högre utsträckning samt att hitta personer med cancer tidigare genom att komplettera med olika typer av screening, säger hon.

Karolina Boman har jobbat en stor del av sitt yrkesverksamma liv på onkologen. Hon började sommarjobba som sjukvårdsbiträde som 16-åring på onkologen i Umeå. Sedan kom studier och allmäntjänstgöring. 2008 kom hon till Skåne och började på onkologen.

Idag är hon en av 15 onkologer på den onkologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus som är specialiserade på cancer i magtarmkanalen. Totalt arbetar cirka 120 läkare på kliniken, som finns i Lund och Malmö, och dessutom på tre så kallade konsultorter; Helsingborg, Kristianstad och Ystad, med syftet att läkarna ska åka till patienterna istället för tvärt om. Karolina Boman alternerar mellan Malmö och Lund och har varit en hel del i Ystad.

Kliniken arbetar mycket med kunskapsspridning. Dels inom den egna gruppen, där specialist- och överläkarna har regelbundna uppdateringar för ST-läkarna, dels med en grundinställning att kollegor ska lära varandra. Kliniken har både nationell och internationell närvaro, genom att delta i olika möten, konferenser och kongresser.

– Vi jobbar även med kunskapsspridning över professionsgränserna. Om någon vecka ska jag träffa kirurgerna för att prata om immunterapi och de är alltid villiga att lära oss om kirurgi, berättar hon.

Karolina Boman är tydlig med att kliniken strävar efter ett gott arbetsklimat, samarbete och den bästa patientvården. Här har även multidisciplinära konferenser (MDK) stor betydelse. För varje cancerform inom magtarmområdet hålls MDK mellan en och fyra gånger i veckan. På dessa deltar åtminstone kirurger, radiologer, onkologer, patologer, kliniska fysiologer och kontaktsjuksköterskor.

– Det stärker känslan att vi gör det här tillsammans, och tillsammans bidrar vi till bästa omhändertagande av patienterna. Alla som deltar i konferenserna är extremt skickliga och många är i framkant både nationellt och internationellt, säger Karolina Boman och menar att vi överlag har en väldigt bra cancersjukvård i Sverige.

– Jag är stolt över det vi gör för patienterna, men det är klart att jag ser fram emot att kunna ge bättre och bättre behandling. Vi har nog till exempel bara sett början av vad immunterapi kan göra för den här gruppen patienter, avslutar hon.

CANCER
Med hopp om längre liv
Horizont # 15 | 2022 maj

Tidningen Horizont handlar om att se möjligheter och samarbeta mot visioner. Jag hoppas att detta nummer ska inspirera alla oss som på olika sätt arbetar inom och med hälso- och sjukvårdssystemet, och ge oss mod att fatta beslut där vi satsar på de innovationer som ger hopp om längre liv. Det är bara när vi vågar satsa som vi kan nå stora vinster – för individen, men också för samhället. För att nå dit är det nödvändigt att skapa ett modernare och långsiktigt hållbart system för introduktion och prioritering av nya behandlingar, för att kunna implementera innovationer på ett sätt som är jämlikt och skapar värde för både patienter och samhälle.

Ladda ner hela numret här
Prenumerera på nästa nummer

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.

Prenumerera nu!