Never underestimate the difference you can make
januari 2017 | STUDENTER PÅ PRAKTIK | Av: Praktikanterna
Never underestimate the difference you can make

About author:

Aslihan is a second year master student from Karolinska Institutet within the field of Bioentrepreneurship and as a part of the program she is doing her internship at Bristol-Myers Squibb in Sweden. Aslihan holds a Bachelor’s degree in Biomedical Engineering from Yeditepe University in Istanbul, Turkey and she also has several years of work experience in the medical devices industry. Aslihan describes herself as a restless and creative mind searching for value creation through design thinking and she pursues a future career in Life Science / Pharma Industry within projects that will make significant changes in people’s lives.


BMS internship

I am a bioentrepreneurship master student from KI (Karolinska Institutet) and currently an intern at BMS. First of all, I find BMS an inspiring work place for an intern. Every employee I’ve met is engaged and humble and ready to support me with their knowledge and experience. BMS is a pioneer in severe disease treatments and every day the lives of many people around the world are saved or prolonged, which gives me extra motivation to be engaged in the project I am working on. Every single day that I spent here at BMS, I felt that I was part of something valuable, something powerful and something that has a great significance on people’s lives. I find the vision and mission of BMS very humane; not only for the patients, but also for the employees and as a model for the industry in general.

 

“Never underestimate the difference you can make.”

 

This sentence is taken from the BMS website. BMS is a company that values people and their ideas and, more importantly, provides a community where employees feel the importance of their ideas and contribution. After my 12 weeks long internship, I can easily say that BMS is a very motivating environment for an intern to develop and to realize his/her potentials. As an intern, I’ve had the chance to be part of a great community that values my ideas and where I feel that I really can make a difference.

During my time at BMS, my questions and suggestions were always very welcomed and heard and I got great support from my supervisor and other BMS employees that I had the chance to meet. I have received constant feedback about my work, interacted with employees from every department, and been provided with knowledge. I really appreciate the time that they spent on supporting me and my project. I can easily say that my involvement here provided me with an excellent hands-on experience from the biopharma industry and I am looking forward to using those skills for my future career.

Praktikanterna
Här låter vi några av våra praktikanter få berätta om sina respektive studie- och forskningsområden.
- Läs mer
Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se

Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.
Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.