Praktikanterna
Här låter vi några av våra praktikanter få berätta om sina respektive studie- och forskningsområden.