Viktig utredning för sjukvårdens långsiktiga och strukturella utmaningar
april 2020 | POLICY & GOVERNMENT AFFAIRS | Av: Anna Johansson
Viktig utredning för sjukvårdens långsiktiga och strukturella utmaningar

Just nu kämpar hälso- och sjukvårdens medarbetare dag som natt med att ge vård och omsorg till de som är svårt sjuka i covid-19. Det är beundransvärt att dessa hjältar varje dag kämpar under långa arbetspass och med ibland knappa resurser för att ge en bra och säker vård till de drabbade, samtidigt som ordinarie vårdverksamhet pågår i mesta möjligaste mån.

Fokus här och nu är på den omedelbara hanteringen av covid-19, men för sjukvårdens mer långsiktiga och strukturella utmaningar blev en viktig utredning färdig innan påsk, nämligen den som Anna Nergårdh lett arbetet med och som handlar om god och nära vård. Utredningen pekar ut en rad viktiga behov och reformer som behöver komma till stånd, bland annat följande:

  • Inrättande av patientinitierade patientkontrakt, vilket är ett väsentligt steg i arbetet mot en mer personcentrerad vård. Kontraktet ska på ett sammanhållet sätt säkerställa patientens individuella vårdplan. Vårdplanen ska innehålla de aktiviteter och insatser som är planerade.
  • Att kontinuiteten inom vården ska säkerställas genom att fast vårdkontakt ska erbjudas till alla som så önskar. Detta är en förändring som på sikt kommer vara mycket viktig för inte minst de äldre som ofta har ett stort vårdbehov. En fast vårdkontakt kan bättre hålla ihop vården för den enskilda individen.
  • Att regioner och kommuner upprättar en plan för hur den nära vården ska utvecklas. Kommunerna är redan idag stora vårdgivare och en viktig del i vårdsystemet, där ett stort arbete görs inom den kommunala hälso – och sjukvården för inte minst de äldre med stora vårdbehov. Genom överenskommelser mellan kommuner och regioner kan vårdtagare förhoppningsvis få en mer sammanhållen vård.

Det reformarbete som redan genomförs i regionerna inom nära vård är viktigt och det ska bli mycket intressant att följa utvecklingen och diskussionen kring den nära vården framåt, inte minst kring den specialiserade nära vården. Här hade förmodligen många precis som jag hoppats på något mer utrymme i utredningen kring den nära vårdens roll för cancervården. Den frågan kommer förhoppningsvis att vara högt på agendorna hos regionerna i det fortsatta arbetet med att föra vården närmare patienterna.

Anna Johansson
Anna jobbar på Bristol-Myers Squibb sedan 2015 och innehar nu rollen som Governmental Affairs Manager. Hon är dessutom ansvarig för avdelningens digitala kommunikation och är således även moderator för Horizontbloggen. Anna är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och har tidigare erfarenhet från marknadsföring och digital kommunikation inom life science. Anna bloggar om aktuella frågor inom området policy & government affairs.
- Läs mer
Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.
Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se