snabba fakta demografi

Fler äldre utmanar sjukvården

80-åringarna blir allt fler och många lever länge med kroniska sjukdomar. För att klara trycket från demografin måste sjukvården effektiveras.

Text: Åsa Bolmstedt, Grafik: Lotta Lundin

Utmaningen

 

Befolkningsutvecklingen 2020–2030

 

Utmaningen

Fler äldre

De kommande tio, tjugo åren blir pensionärerna allt fler. De allra äldsta, över 80 år, kommer att vara dubbelt så många som i dag. Det beror dels på att de många 40-talisterna fyller 80 år, dels att vi lever allt längre.

Fler med kronisk sjukdom

Medicinska och tekniska framsteg har gjort att vi kan leva allt längre med sjukdomar vi tidigare dog av. Två tredjedelar av alla över 65 år har minst två kroniska sjukdomar.

Pressar ekonomin

Förändrad demografi och möjligheten att leva länge med kroniska sjukdomar driver på kostnaderna i hälso- och sjukvården. Samtidigt minskar andelen av befolkningen som arbetar, vilket gör att skatteintäkterna inte utvecklas i samma takt. Flera regioner och kommuner får inte ekvationen att gå ihop när färre måste försörja fler.

Effektivare vård

För att möta utmaningarna behöver hälso- och sjukvården effektiviseras. Fokuseringen på sjukhus och akutvård som varit stommen i svensk vård i hundra år har blivit omodern och nu ska vården flytta närmare patienterna. Nära vård kallas den omställning som redan pågår runt om i landet.

Befolkningsutvecklingen 2020–2030

0–19 år

+ 8%

+ 188 000 personer

Andel av befolkningen 2020: 23%

Andel av befolkningen 2030: 23%

20–64 år

+ 5%

+ 297 000 personer

Andel av befolkningen 2020: 57%

Andel av befolkningen 2030: 55%

 

I åtta län, Jämtland, Västernorrland, Norrbotten, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Kalmar och Gotland kommer antalet invånare i yrkesverksam ålder att minska.

65–79 år

+ 2%

+ 32 000 personer

Andel av befolkningen 2020: 15%

Andel av befolkningen 2030: 14%

80+ år

+ 47%

+ 244 000 personer

Andel av befolkningen 2020: 5%

Andel av befolkningen 2030: 7%

 

Vissa delar av landet har redan i dag en högre andel över 80 år än rikssnittet. Borgholm toppade listan över äldst befolkning 2018. Uppsala, Gotland och Stockholm är de län där andelen över 80 år kommer att öka mest de kommande tio åren.

Källa: SOU: Effektiv vård 2016, SKL:s ekonomirapport oktober 2019, Statistiska centralbyrån, Långtidsutredningen 2015.

MLTSE2000234-02