Från vision till verklighet
februari 2020 | LEDARE | Av Anna Johansson
Anna Johansson

När sjukvården nu ställs om och verksamhet flyttar ut från sjukhusen för att finnas närmare invånarna, bildas nya strukturer där begrepp som nära vård och förebyggande egenvård blir centrala. Visionen om vart vården är på väg är tydlig: Sverige ska stärka och bygga ut den nära vården. Det råder mer osäkerhet om hur implementeringen ska gå till och hur vi tar steget från lokala pågående satsningar ute i regionerna till ett breddinförande på nationell nivå. Hur går vi från vision till verklighet i den ekonomiskt utmanande situation som regionerna nu befinner sig i?

VÄLKOMMEN TILL ett nytt nummer av tidningen Horizont som denna gång tar ett helhetsgrepp om det stora omställningsarbete som just nu sker inom svensk hälso- och sjukvård och som kommer att pågå i ett antal år framöver. I detta nummer lyfter vi olika exempel på hur omställningen till den nära vården i realiteten går till, vi tittar på initiativ som redan är igång och försöker förklara vilka pusselbitar som krävs för att få helheten på plats.

Utgångspunkten och det som främst driver omställningsarbetet är den demografiska utvecklingen och utmaningen med att fler lever längre och att vi får alltfler överlevare av svåra sjukdomar, kronikerna blir fler.

Genom att bygga ut den nära vården ska vårdsystemet bättre kunna möta den ökade efterfrågan och kroniska tillstånd ska i högre utsträckning än i dag kunna hanteras utanför sjukhusen. Tillgängligheten ska öka. Genom att stärka den nära vården hoppas man även att kunna fånga upp sjukdomstillstånd i ett tidigare skede och därmed kunna flytta pendeln från behandling i sena sjukdomsskeden till tidigare upptäckt, med bättre behandlingsutfall och mer effektivitet i hela vårdkedjan som konsekvens, samt att i högre grad kunna jobba preventivt tillsammans med patienterna.

Allt detta är mycket viktiga parametrar för en förbättrad folkhälsa i samhället i stort och för ökat patientinflytande för individen som söker vård.

DET ÄR ETT STORT och tidskrävande arbete som svensk hälso- och sjukvård har inlett och som medborgare ser jag fram emot att få ta del av en närmare vård som är bättre anpassad till den tidsålder som vi lever i och som på ett bättre sätt använder skattemedlen som systemet finansieras av.

NÄRA VÅRD
Nära lösningen?
Horizont # 12 | 2020 februari

Medicinska och tekniska framsteg har gjort att vi kan leva länge med sjukdomar vi tidigare dog av. Det ställer nya krav på hälso- och sjukvården. Traditionellt har akutsjukhusen varit i centrum. Nu ska det bli tvärtom: vården ska flytta närmare patienterna och primärvården bli det nya navet. Enigheten om visionen är stor, utmaningen är att klara omställningen i en pressad situation.

Ladda ner hela numret här
Prenumerera på nästa nummer

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.

Få nästa nummer av Horizont i din brevlåda eller inkorg.

Prenumerera nu!