Många satsar på diagnostiskt centrum
april 2018 | UPPFÖLJNINGSREPORTAGE | Av Annika Larsson Sjöberg
Många satsar på diagnostiskt centrum

Det här är en uppföljning på artikeln Här får patienterna diagnos snabbt från nummer 5 av Horizont som handlar om Cancer.


Idén med Diagnostiskt centrum sprider sig i landet. Södertälje sjukhus var tidigt ute. I början var utmaningen att få distriktsläkare att remittera, men i år öppnade ett andra centrum i Stockholm för att ta emot fler patienter.

Kortare utredningstider och snabbare behandling för patienter med misstänkt cancer.Det är syftet med Diagnostiskt centrum, ett koncept som från början kommer från Danmark men som nu i någon form spridit sig till 35 sjukhus i Sverige.

Först ut var Centralsjukhuset i Kristianstad, som Horizont skrev om våren 2016. Som nummer två kom Diagnostiskt centrum på Södertälje sjukhus. Det öppnades i september 2014 som ett treårigt projekt, som nu har förlängts till slutet på 2018 då man hoppas att verksamheten ska permanentas. Länge hade de ensamt ansvar för hela Stockholms län men vid årsskiftet 2017-2018 öppnade ytterligare ett Diagnostiskt centrum på Danderyds sjukhus. I dag har de båda klinikerna ett nära samarbete.

- Vi trodde att vi skulle få färre patienter efter det, men så har det inte blivit, konstaterar Roland Söderholm, överläkare och medicinskt ansvarig läkare för Diagnostiskt centrum i Södertälje.

Snabb utredning vinst för patienterna

På Diagnostiskt centrum i Södertälje arbetar man med två standardiserade vårdförlopp: allvarliga ospecifika symptom som kan bero på cancer, respektive cancer med okänd primärtumör. Till sitt förfogande har de två sjuksköterskor, en koordinator, en ST-läkare och en överläkare, en roll som i praktiken delas på fyra läkare från medicinkliniken. Roland Söderholm är en av dem.

Patienterna kommer främst från primärvården men även från akuten och specialistvården. Att komma till Diagnostiskt centrum innebär att patienten får ett snabbspår in i vården.

Samtidigt som patienter remitteras till Diagnostiskt centrum skrivs en remiss till datortomografi thorax och buk på Södertälje eller Danderyds sjukhus. Direkt efter röntgen träffar patienten en sjuksköterska och får inom kort träffa en ST-läkare som tar en noggrann anamnes och gör en undersökning från topp till tå. Nästa steg är en genomgång med patient och anhöriga, sjuksköterska och överläkare. Tillsammans går de igenom röntgenbilderna och provsvaren och inom i genomsnitt sexton arbetsdagar har patienten fått en diagnos och skickas vidare till rätt klinik för behandling.

Av patienterna i Södertälje kommer ungefär en tredjedel för att få en primärtumörutredning. Övriga har allvarliga ospecifika symptom som kan bero på cancer, men oftast visar det sig vara något annat. Reumatiska sjukdomar är vanligt, liksom tandrotsinfektioner och magsår. Man har även haft patienter med syfilis och tuberkulos.

- Tanken är att vi ska hitta cancer i ett behandlingsbart skede, och visst händer det att vi gör det. Men den stora vinsten för patienten är att utredningen hos oss sker samlat och att det går fort. De slipper slussas runt i vården, säger Roland Söderholm.

Svårt att få med primärvården

Men att nå rätt patienter har varit svårt. För att nå ut till primärvården, som de flesta kommer ifrån, har Roland Söderholm och hans kollegor informerat i flera olika sammanhang och man har även tagit med cheferna för vårdcentralerna i upptagningsområdet i projektgruppen. Inför starten fördes också en hel del diskussioner om vad som är rimligt för primärvården att göra innan patienterna skickas vidare.

- Jämfört med Danmark är det ett ganska begränsat paket med prover vi kommit fram till men det har nästan alltid räckt för att kunna gå vidare med mer riktade utredningar, säger Roland Söderholm.

Ändå skickas ungefär hälften av patienterna tillbaka till remitterande läkare. Antingen för att de inte tillhör rätt patientgrupp eller för att alla prover inte tagits som de ska. Totalt har antalet patienter varit långt färre än man räknat med.

Martin Forseth, distriktsläkare och verksamhetschef på vårdcentralerna i Tumba och Salem, har remitterat runt tio patienter till Diagnostiskt centrum. Han tycker att det har fungerat bra och att patienten blivit väl genomgången och snabbt fått en tydlig diagnos.

- Som remitterande doktor vill jag veta att patienten blir väl omhändertagen så att jag kan känna mig trygg att släppa under en period. Jag vill inte behöva engagera mig förrän jag hör något mer, säger han.

För patienterna är den främsta nyttan att det går fort att få en diagnos, oavsett vad beskedet till slut blir.

- Det här är utredningar som tenderat att ta väldigt lång tid på vårdcentralerna, där man gör allt seriellt, inte parallellt som på Diagnostiskt centrum. Det sparar också tid för mig som doktor och mottagningen, säger Martin Forseth.

Ekonomisk utvärdering på gång

Martin Forseth sitter med i projektgruppen för Diagnostiskt centrum och konstaterar att distriktsläkare i snitt remitterar någon enstaka patient per år. Han stöter fortfarande på läkare som inte riktigt förstår hur de ska remittera till Diagnostiskt centrum.

- Jag har inget emot att man ställer höga krav, det måste man för att motivera att de här patienterna får förtur, men det som upplevs krångligt blir i många fall inte gjort. Men nu har de fått en del draghjälp då de standardiserade vårdförloppen rullas ut, säger han.

Om nyttan med Diagnostiskt centrum överstiger kostnaden återstår att se. Det pågår en hälsoekonomisk utredning som beräknas vara klar våren 2018.

- Jag hoppas att den kommer visa att det här är ett ekonomiskt rationellt arbetssätt för den här patientgruppen, eftersom jag tror att det är bra för patienterna, säger Martin Forseth.

Diagnostiskt centrum i Södertälje

  • Öppnade 2014.
  • Utreder allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer samt cancer med okänd primärtumör.
  • Primärvården, akutvården och specialistvården kan remittera patienter.
  • Patienten ska tas emot inom fyra kalenderdagar från remiss. 80 procent ska få diagnos inom tre veckor.
  • 237 patienter togs emot 2017.
  • Två tredjedelar utreddes för specifika symtom, en tredjedel för okänd primärtumör.
  • 34 procent av patienterna totalt fick cancerdiagnos.
  • 16 procent fick diagnos inom tre veckor.
diagnostiska centrum

Källa: Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland 2017, Grafik: Lotta Lundin

Resource dumped by HtmlRenderer

Resource path: /content/horizont/se/sv_se/home/blogg/uppfoljningsreportage/focus-on-diagnostic-centers/jcr:content/general-parsys/bgcolorcontainer

Resource metadata: {sling.modificationTime=-1, sling.characterEncoding=null, sling.contentType=null, sling.creationTime=-1, sling.contentLength=-1, sling.resolutionPath=/content/horizont/se/sv_se/home/blogg/uppfoljningsreportage/focus-on-diagnostic-centers/jcr:content/general-parsys/bgcolorcontainer}

Resource type: nt:unstructured

Resource super type: -

Resource properties

jcr:primaryType: nt:unstructured

Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.
Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se

 Här får patienterna diagnos snabbt
Här får patienterna diagnos snabbt

SNABBARE UTREDNING ska korta tiden till behandling. Det är tanken med Diagnostiskt centrum i Kristianstad. Sedan några år tillbaka tar de emot patienter med diffusa symtom, som kan bero på cancer.