Horizont #5 | 2016 juni

Lura döden

Promo pod 100

Ett Göteborg där alla har cancer

LEDARE

Cancer är på väg att bli en kronisk sjukdom. Att få cancer behöver inte betyda en dödsdom. Nya prognoser visar att över 600 000 svenskar förväntas leva med cancer år 2040. Det är fler personer än vad som i dag bor i Göteborg. Det kommer att innebära stora och delvis nya krav på vården. Hur ska tillgången till kompetent personal tryggas och hur ska cancervården i framtiden organiseras och finansieras?

SNABBA FAKTA

En av tre kommer att få cancer. Samtidigt som sjukdomen drabbar allt fler utvecklas både diagnostik och behandling. Därför kommer allt fler att leva längre.

FORSKNING

FÖRSTÅELSEN FÖR VAD som gått fel i cancercellernas gener och hur de sprider sig i kroppen har öppnat vägen för dagens moderna cancerbehandlingar. De senaste åren har vi sett lera paradigmskiften som gjort att forskarna nu vågar tro att vi kommer att övervinna sjukdomen.

SNABBA FAKTA

Två av tre som får cancer överlever. De senaste åren har arsenalen av behandlingar utvecklats. I dag är det allt vanligare att skräddarsy vården för varje patient.

ELDSJÄLEN

MODERN CANCERBEHANDLING KAN RÄDDA LIV. Det har onkologen Lars Ny sett i sin kliniska forskning om spridd hudcancer. Nu arbetar han på nya lösningar för att f ler patientgrupper ska få samma chans.

SNABBA FAKTA

Vid immunterapi får kroppen hjälp att själv övervinna cancern. I stället för att slå ut tumörerna med cellgifter triggar man immunförsvaret att upptäcka, attackera och döda dem.

PRISLAPPEN

LÄKEMEDEL MOT CANCER ÄR ETT RELATIVT NYTT PÅFUND. När möjligheten till längre liv och bot nu blir allt större riktas fokus på priset. Har vi råd att hjälpa alla?

PATIENTEN

FYRA GÅNGER HAR ANNA FRUMMERIN fått cancer. Fyra gånger har hon överlevt. Nu flyttar hon till Thailand med sin familj för att leva livet fullt ut.

PATIENTORGANISATIONER

När allt fler lever länge med cancer flyttas fokus till livskvalitet i vardagen. I dag saknas kunskap och organisatoriska lösningar för att patienter med kronisk cancer ska få bästa möjliga stöd.

PATIENTEN

FÖRSTA GÅNGEN PENILLA GUNTHER fick cancer saknade hon stöd för att klara vardagen. Andra gången fylldes kalendern av insatser, men ingen samordnade dem. Hon hade önskat sig en kontaktperson.

SNABBA FAKTA

Antalet canceröverlevare kan fördubblas på 25 år och hundratusentals kommer att leva med cancer i många år. Framsteg på flera fronter samtidigt gör det möjligt. 

REPORTAGET

SNABBARE UTREDNING ska korta tiden till behandling. Det är tanken med Diagnostiskt centrum i Kristianstad. Sedan några år tillbaka tar de emot patienter med diffusa symtom, som kan bero på cancer.

VÅRT LANDSTING

FRAMTIDENS CANCERVÅRD KOMMER ATT VARA BÄTTRE, men också dyrare än i dag. Det innebär en utmaning för den nuvarande finansieringsmodellen. För att ge alla patienter tillgång till moderna behandlingar sneglar allt fler på statlig finansiering.

DIGITALA LOSNINGAR

USA GÅR I SPETSEN FÖR SATSNINGAR på att integrera forskare och patienter i utvecklingen av nya behandlingar. Med modern informationsteknologi byggs nya plattformar för samarbete. Sverige ligger i startgroparna för en liknande utveckling.

SNABBA FAKTA

Cancer kan bli en kronisk sjukdom, i alla fall för vissa diagnoser. Men vägen mot målet är lång och slingrig. För att lyckas behöver flera utmaningar lösas.