Student på MBE och praktikant på BMS
januari 2017 | STUDENTER PÅ PRAKTIK | Av: Praktikanterna
Student på MBE och praktikant på BMS

Om författaren:

Jon läser sista året på Masterprogrammet i Bioentreprenörskap vid Karolinska Institutet och genomför praktik på BMS som en del av hans utbildning. Jon har en kanditatexamen i biomedicin från Uppsala universitet där han skrev en kandidatuppsats kring klassificering av medicintekniska produkter inom EU. Våren 2016 deltog Jon i ett praktikprogram på GE Healthcare där han genomförde produktanalys på storskaliga kromatografisystem.


När jag får frågan, vad jag studerar du? Så svarar jag Mastersprogrammet i Bioentreprenörskap. Jag är väl medveten om att mitt svar inte är särskilt uttömmande eftersom Bioentreprenörskap är långt ifrån ett allmänt känt begrepp, men det är alltid intressant att se hur olika personer tänker och reflekterar kring mitt svar innan jag själv gör ett försök att förklara vad Bioentreprenörskap innebär. En del personer ser kopplingen mellan bioteknologi eller biovetenskap och entreprenörskap, andra tror att Bioentreprenörskap handlar om att starta en biograf. För mig handlar Bioentreprenörskap om att sammanstråla naturvetenskap med affärsrelaterade ämnen för att få företag att växa.

Om Bioentreprenörskap och ”practical placement”

Masterprogrammet i Bioentreprenörskap (MBE) vid Karolinska Instututet är för studenter med en naturvetenskaplig bakgrund som vill lära sig mer om affärsrelaterade koncept i förhållande till life science. ”Practical placement” är en kurs på MBE som tillåter studenter att genomföra praktik på life science-inriktade organisationer. Kursen som utgör en av grundpelarna i programmet är en av de främsta anledningarna till varför studenter från världens alla hörn söker sig till MBE. Practical placement är den sista kursen innan masteruppsats, ett klimax där entusiastiska studenter under 13 veckor får försmak av vad livet efter examen innebär. BMS samarbete med Karolinska Institutet och MBE har varit helt avgörande för min upplevelse av practical placement. Jag kan med säkerhet säga att samarbetet är ett bra exempel på hur företag och akademi kan samverka för att skapa värde och bidra till en win-win situation. Jag som student har fått en unik och skräddarsydd lärandeupplevelse som man inte har tillgång till genom kursböcker, samtidigt har jag kunnat bidra med nya perspektiv och levererat underlag till projekt och beslut inom sociala medier och digital marknadsföring som för BMS är viktiga.

Möten som satt avtryck

För mig är det möten med medarbetare på BMS som satt avtryck och hjälpt mig bilda den uppfattning jag har av BMS idag. Jag fick te.x. möjligheten att följa med en av BMS Nordics mest erfarna key account managers under möten med primärvårdspersonal. Denna key account manager sammanfattar många av de positiva egenskaper jag fått intryck av att BMS-anställda besitter. Utöver imponerande hög kompentensnivå finns engagemang, glöd och driftighet. På BMS vill man mycket men framför allt så gör man mycket. Jag har lärt mig mycket under min tid på BMS, särskilt genom alla de möten jag haft. Från enskilda patientfall till ett större spektrum inom terapiområden har jag lärt mig mer om vilka utmaningar som finns inom svensk sjukvård, men kanske viktigast vilka framsteg som sker och hur BMS gör skillnad genom att erbjuda patienter tillgång till innovativa läkemedel. Jag vill passa på ge ett stort tack till min handledare Anna Johansson, Nicholas Backman, Basudha Bhattarai och alla andra på BMS som tagit sig tid till att träffa mig under min praktik.

Praktikanterna
Här låter vi några av våra praktikanter få berätta om sina respektive studie- och forskningsområden.
- Läs mer
Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se

Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.
Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.