About a learning experience
januari 2017 | STUDENTER PÅ PRAKTIK | Av: Praktikanterna
About a learning experience

About author:

Kristal is in her final year of master’s studies, and as part of her program at Karolinska Institutet she has had an internship opportunity at BMS within the field of Market Access. Kristal has previous consulting experiences in market analysis for life science companies in Mexico, Poland and Sweden. In the future, Kristal seeks to grow in responsibilities within the biomedical industry, and contribute to the business development of patient-oriented solutions.

BMS internship

BMS has a long tradition of industrial-academic collaboration across the world, and BMS Sweden is no exception. As part of my master studies in Bioentrepreneurship at Karolinska Institutet, I am participating in an internship at Bristol-Myers Squibb (BMS) in Sweden and the specific project that I am working with during the internship is within the field of Market Access.

Driven by a mission to provide the best medicines for patients

Through this internship, I have had the opportunity to interact with members of various departments at BMS, and my understanding of BMS and the industry has grown over the past few months. As an intern, my opinion may be somewhat incomplete. However, it is clear to me that BMS is driven by its mission to provide the best medicines for patients, and consequently, I believe that its whole organizational structure is built upon this need to get valuable health outcomes. Therefore, BMS has an amazing team working for a great common mission, and it shows.

Making industry-university partnerships work is not an easy task.

To align the industry’s needs with the university’s needs, while trying to integrate students into the company’s environment can be challenging. Still, to be part of this collaborative process, in which all the parties involved have an opportunity to interact and learn from each other, has been a unique experience. During these last couple of months, it is clear to me that BMS doesn’t only aim to be a good biopharmaceutical company, but to be the best.

 

Kristal Morales Pérez

Praktikanterna
Här låter vi några av våra praktikanter få berätta om sina respektive studie- och forskningsområden.
- Läs mer
Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.
Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se