Välkommen till Horizontbloggen
november 2016 | NYA HORIZONT | Av: Nicholas Backman
Välkommen till Horizontbloggen

Varmt välkommen till Horizontbloggen av Bristol-Myers Squibb

En unik företagsblogg inom läkemedelsområdet

Kära läsare,

Nicholas Backman heter jag och är chef för Market Access och Policy på Bristol-Myers Squibb (BMS). Jag har nu den stora glädjen att varmt välkomna dig till Horizontbloggen. Detta initiativ är BMS senaste steg i arbetet med att diskutera aktuella läkemedelsrelaterade ämnen på ett faktabaserat, nyanserat och personligt sätt via digitala kommunikationskanaler.

Horizontbloggen är BMS Sveriges företagsblogg och här kommer du framgent att få lära känna några av BMS medarbetare på ett både professionellt och delvis personligt plan. I takt med att våra läsare i allt större utsträckning tar del av läkemedelsrelaterad information via digitala kanaler så finns det inte någon anledning för BMS att inte möta våra läsare där de söker information. Vi är ett innovationsdrivet bolag och det känns därför helt självklart att vi nu blir ett av de första biopharmabolagen som tar steget fullt ut i sociala medier. Vår förhoppning och ambition är att detta initiativ kommer att vara en viktig källa till kunskap, stimulera till eftertanke och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut.

Sedan tidigare finner du information om BMS på www.bms.se, på www.bms.se/horizont, på vårt officiella twitterkonto @BMSHorizont och jag hoppas även att du redan tagit del av de podcasts som publicerats via Horizont Podcast och som du hittar via din podcaster eller på www.bms.se/horizont/podcast

Varför har BMS tagit detta initiativ?

Ytterst handlar det om att BMS ytterligare vill bidra och interagera i läkemedelsdebatten på ett aktuellt, balanserat och relevant sätt. Eftersom vårt arbete alltid bedrivs med patienten i centrum vill vi bidra med den kunskap och erfarenhet vi har. Exempelvis har BMS Sverige varje månad 40 000 unika besökare på vår hemsida och den senaste genomförda SIFO-undersökningen avseende läkemedelsmagasinet Horizont visar att drygt 9 av 10 läsare rekommenderar tidningen. Med vår blogg önskar vi stärka kommunikationen ytterligare och medverka till ökad kunskap bland våra läsare.

Vilken är målgruppen?

Läkemedelsrelaterade frågor berör de flesta människor på ett direkt eller indirekt sätt. Kanske är det du själv eller dina anhöriga som upplevt något som gjort att du/ni kommit i nära kontakt med vården och fått receptbelagd medicin utskriven? Kanske funderar du kring hur BMS bedriver kliniska studier, hur en vardag ser ut för de anställda på vårt företag, vilka tankar vi har kring utvecklingen av den värdebaserade prissättningen eller av vilka anledningar de anställda känner sig stolta över att arbeta på BMS?

Oavsett vilket, så riktar sig Horizontbloggen till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård och vi hoppas även att patienter och anhöriga finner bloggen aktuell och relevant. Med kunskap vill vi väcka tankar och stimulera till dialog och vi ser fram emot att höra ifrån dig med tankar/synpunkter.

Än en gång, varmt välkommen och trevlig läsning!

Nicholas Backman

Nicholas Backman

Nicholas Backman
Nicholas var tidigare chef för Market Access & Policy på BMS i Sverige och jobbar nu på BMS huvudkontor i Princeton, New Jersey i USA. 
- Läs mer
Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.
Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.