Nicholas Backman
Nicholas var tidigare chef för Market Access & Policy på BMS i Sverige och jobbar nu på BMS huvudkontor i Princeton, New Jersey i USA.