Nominerad till Publishingpriset
september 2017 | NYA HORIZONT | Av: Pontus Lindvall
Nominerad till Publishingpriset

BMS tidning Horizont nominerad till Publishingpriset

BMS började för några år sedan ge ut tidningen Horizont. Tanken med tidningen är att belysa viktiga ämnen inom läkemedelsområdet på ett balanserat och nyanserat sätt.

Nu har Horizont blivit nominerad till Publishingpriset i kategorin ”Kundtidningar B2B”, vilket förstås gör oss mycket glada och vi ser som ett tecken på att vi gjort något bra! Läs mer på http://publishingpriset.org/

Horizont görs av anställda på BMS. De flesta av oss som arbetar med de två nummer som vi ger ut per år hade från början ingen eller blygsam erfarenhet av tidningsarbete. Själv hade jag ingen alls och jag är fortfarande fascinerad av hur en tidning blir till och det närmast magiska som sker när design, bilder och illustrationer kommer in och lyfter texterna och skapar helheten.

Men rätt ska vara rätt och vi hade stått oss slätt utan Åsa Bolmstedt på Bolmstedt Journalistik som leder oss framåt, skriver texter och håller ihop processen samt A4 som står för formgivning och layout. Tack!

Varför gör BMS tidningen Horizont?

Horizont vänder sig inte i första hand till de som själva är verksamma inom vården, utan till beslutsfattare (politiker, landstingsanställda, myndighetsanställda osv) som är med och fattar beslut som påverkar vården och styr vårdpersonalens möjligheter att göra det bästa för patienterna de möter.

Med de förhoppningsvis intressanta och inspirerande artiklarna i Horizont vill vi bidra till kunskapshöjning, sprida goda exempel samt väcka tankar och starta dialog. Vi är nämligen övertygade att en bred samhällsdialog som inkluderar så många relevanta aktörer som möjligt bidrar till att utveckla vården, något som i slutändan gynnar svenska patienter.

Läkemedelsföretag som en del av samhällsdialogen

Läkemedelsföretag står för en av de viktigaste insatsvarorna i svensk sjukvård och borde i den egenskapen vara en given aktör i en sådan dialog, helst tillsammans med vårdprofession, akademi, beslutsfattare, patienter med flera. Att alla bör vara med i dialogen förtjänar att upprepas. Jag har många gånger under de snart 20 år jag arbetat på läkemedelsföretag fått höra eller läsa om folk som säger ”ni vill bara sälja era läkemedel”.

Det påståendet är fel. Självklart vill vi att de läkemedel som vårt företag har investerat miljarder i ska komma till användning, men det stannar inte där. Det som engagerar oss är att våra läkemedel ska användas till rätt patient i rätt situation och av välutbildad vårdpersonal som använder läkemedlen på rätt sätt. När det sker så kan läkemedlet ibland vara skillnaden mellan liv och död för patienten.

Horizont är ett av flera initiativ som BMS gör för att delta i samhällsdialogen. Vi försöker göra tidningen bättre och bättre för varje nummer och vi är öppna för synpunkter och välkomnar återkoppling. Vi är glada för nomineringen till Publishingpriset, men vi hoppas framförallt att tidningen har bidragit till ökad kunskap och bättre beslut som på något sätt förbättrat svensk sjukvård.

Pontus Lindvall
Pontus har arbetat på BMS i mer än 10 år och har fram till nyligen sysslat med sådant som kretsar kring samhällskontakter och att arbeta i det tidiga skedet vid introduktion av nya läkemedel. Pontus började jobba i branschen för närmare 20 år sedan och säger såhär om sitt jobb: ”Att jobba på BMS känns extra bra när jag känner att jag har varit med och gjort skillnad för att svenska patienter med svåra sjukdomar får tillgång till innovativa läkemedel som kan hjälpa dem i kampen mot sjukdomen. Jag är mycket engagerad i mitt jobb som jag upplever som väldigt meningsfullt.” Pontus bloggar om ämnen som är relaterade till hans arbetsuppgifter.
- Läs mer
Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.
Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.