Hur har du drabbats av cancer?
februari 2019 | MARKET ACCESS | Av: Jessica Lundström
Photo by Gus Moretta on Unsplash

För visst har det påverkat dig på något sätt? En nära anhörig, en vän, kanske du själv – alla har vi på något sätt drabbats av denna sjukdom. Idag är det #Världscancerdagen, en dag att tänka på alla som fortfarande drabbas av cancer, men också glädjas över de framsteg som gör att allt fler överlever. 

Vi ser en tydlig trend att fler svenskar kommer att leva med en cancerdiagnos, och därmed kanske långtidsbehandling, och det kommer fler innovationer som kan bidra till ett längre liv. Det ställer oss samtidigt inför fler utmaningar – hur ska samhället klara att hantera det?

När jag precis hade börjat arbeta på BMS hade vi under ett företagsmöte besök av en kvinna i medelåldern som drabbats av en cancerdiagnos med en dålig prognos, och hon berättade för oss om sitt liv med sjukdomen. Just där och då mådde hon ganska bra, men hon visste hur prognosen såg ut. Jag minns så tydligt vad hon sa: ”Ni måste skynda er! Genom alla de sätt ni kan bidra med nya behandlingar, stöd till sjukvården, stöd till patienten så är det så viktigt för oss patienter att ni gör det så snabbt som möjligt”.

Vi på BMS drömmer om att vi en dag ska kunna bota alla patienter med cancer, och en mycket viktig del av den drömmen är att olika aktörer måste bli bättre på att arbeta tillsammans. Detta försökte vi öka medvetenheten om, då vi i december stod bakom kampanjen #Cellkampen #Tillsammans i kampen mot cancer. För varje person som engagerade sig genom att gå in på sidan www.cellkampen.nu, och klicka på ett hjärta, donerade BMS 10 kr till Cancerfonden för att bidra till cancerforskningen. Engagemanget blev stort! Under två veckor klickades det mer än 50 000 gånger, och totalt donerade BMS 510 940 kr till Cancerfonden.

Jag tror att vi i både industrin, akademin och hälso- och sjukvården måste våga inleda samarbetsprojekt som vi inte vet exakt vart de kan leda, men där det tydliga målet är att skapa möjligheter för bättre och effektivare vård. Det är så lätt att vänta på det ”perfekta” projektet, men det är när vi driver nya typer av projekt tillsammans samt vågar utmana och ifrågasätta som vi utvecklas. 

Utveckling gillar jag. Vi är i början av 2019 – hur kan vi utvecklas i år? På BMS är målet att vår personliga och gemensamma utveckling alltid ska leda till förbättringar för patienterna i slutändan. I år tänker jag ta fler initativ till samarbeten över gränserna, mellan akademi, vård och industri, olika branscher och aktörer, och kollegor inom läkemedelsindustrin, och lyssna noga när någon har förslag på hur vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för cancervården i Sverige.

Så idag på Världscancerdagen – fundera lite extra på hur vi kan utvecklas snabbare tillsammans. Våga säga ja, istället för att tveka. Det kanske resulterar i något som gör skillnad på rikigt för patienter med cancer.

Jessica Lundström
Jessica Lundström
Jessica Lundström har arbetet i 22 år inom Life Science och har en bakgrund som forskande molekylärbiolog. Hennes främsta uppgift är att få alla att samarbeta – både beslutsfattare i vården och internt inom BMS – för att patienter ska få tillgång till behandlingar så snabbt och smidigt som möjligt. I vardagen arbetar Jessicas team med och fokuserar på alla processer som kan stå i vägen för detta, som finansiering, prissättning och organisation. Ett stundtals knepigt uppdrag som säkerligen underlättas av det faktum att Jessica gillar att lägga pussel i huvudet medan hon pratar. Jessica är Director Market Access på BMS i Sverige.
- Läs mer
Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.
Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se