Jessica Lundström
Jessica Lundström
Jessica leder det team som arbetar med Market Access & Policy på BMS och har nästan 20 års erfarenhet av olika roller inom läkemedelsindustrin. Sedan hon började arbeta med accessfrågor på BMS 2015 har hon varit en del av ett stort antal introduktioner av nya läkemedel inom processen för nationellt ordnat införande. Om arbetet på BMS säger Jessica att hennes arbetsglädje och motivation drivs av den gedigna passion för att hjälpa patienter som finns i företaget.