”Vi står mitt uppe i ett genombrott.” Nytt avsnitt av Precisionspodden ute nu.
november 2019 | POLICY & GOVERNMENT AFFAIRS | Text: Anna Johansson
Precisionspodden med Daniel Forslund

Vi vill att morgondagens sjukvård ska leverera skräddarsydda behandlingar där patienten är i fokus. Men för att det ska hända så måste också innovation, hur vi använder data och samarbeten prioriteras. I ett nytt avsnitt av Precisionspodden träffar vi Daniel Forslund, biträdande regionråd (L) i Region Stockholm med ansvar för bland annat innovation, digitalisering och Life Science. Daniel Forslund har dessutom rollen som ordförande för SKL:s Beredning för digitalisering. Här följer en kort sammanfattning av det samtalet.

Har förändring blivit kärnverksamhet? 

Vi tror det. Och Daniel Forslund håller inte bara med utan menar att det är själva nyckelfrågan. Tidigare var det universitetssjukhusen och andra större verksamheter som arbetade med forskning, utveckling och innovation medan man på mindre sjukhus och vårdcentraler inte hade samma möjligheter. Det försöker nu Region Stockholm ändra på. Därför har regionen en så kallad innovationsfond som ska finansiera olika typer av utvecklingsarbete. Sedan fonden instiftades för fem år sedan har det kommit in över 700 ansökningar. Av de som beviljats finansiering har en hög andel projekt gjort bestående nytta. 

I vårt samtal understryker Daniel rollen som data spelar i vården och att den kanske till och med är större än vad vi själva förstår. För ingen kunskap kan skapas utan data. Men idag kan det ta flera år innan den mest grundläggande datan överförs från sjukvården för att ligga till grund åt kunskapsunderlag. Därför blir en snabbare lärocykel ett av de viktigaste målen att jobba mot. 

Nytt Centrum för hälsodata ett svar på utmaningarna

För att förbättra metodiken kring insamling, analys och delning av data står Region Stockholm bakom satsningen Centrum för hälsodata. Tanken är att Centrum för hälsodata ska vara en samlad funktion för både forskning och sjukvård som möter behovet av ett säkert, sammanhållet och välintegrerat informationssystem. Ett svar på utmaningarna inför morgondagen. 

Lös de stora utmaningarna genom partnerskap

Daniel menar att vi kan se den digitala infrastrukturen som lika avgörande för tillväxt och välfärd som byggandet av en järnväg eller nya bostäder. För utvecklingen sker oavsett och det är inte alltid regionerna som håller i taktpinnen. De stora utmaningarna löses bäst genom partnerskap, både inom och över Sveriges gränser. Länder som Danmark och Holland inspirerar med spännande reformer både av styrstrukturer och inom digitalisering. Att lära av varandra ger framgång. 

Och framtiden då? 

Jo, vi är mitt uppe i ett genombrott. En av de mest påtagliga förändringarna om fem år kommer att vara nya journalsystem, men vi kan även vänta oss fler intelligenta beslutsstöd och ännu mer utvecklade digitala tjänster.

– Precisionsmedicin associerar jag till optimism. Den kan lösa så mycket av det vi inte ens trodde var lösbart för några år sedan. Att hitta ett skräddarsytt läkemedel eller en ny behandling särskilt för små patientgrupper med diffusa symtom – det vore helt fantastiskt, säger Daniel. 

Lyssna på avsnittet här.

foto: Anna Molander

Anna Johansson
Anna jobbar på Bristol-Myers Squibb sedan 2015 och innehar nu rollen som Governmental Affairs Manager. Hon är dessutom ansvarig för avdelningens digitala kommunikation och är således även moderator för Horizontbloggen. Anna är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och har tidigare erfarenhet från marknadsföring och digital kommunikation inom life science. Anna bloggar om aktuella frågor inom området policy & government affairs.
- Läs mer
Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se

Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.