Innovation möter klinisk vardag med Daniel Forslund
Innovation möter klinisk vardag med Daniel Forslund
november 2019 | PRECISIONSMEDICIN

Hur kan vi öka möjligheten att kunskap som genereras i en region kommer alla Sveriges patienter till gagn? Det finns flaskhalsar och nu måste vi hitta sätt att ta oss förbi dem via samverkan. I detta avsnitt möter vi Daniel Forslund och pratar om hur morgondagens sjukvårdsorganisation behöver se ut för att kunna leverera skräddarsydd behandling och inte ”one size fits all”. Daniel Forslund är biträdande Regionråd för Liberalerna i Region Stockholm med ansvar för bl.a. innovation, digitalisering, eHälsa, informationssäkerhet, kvalitetsregister, life science och vårdexport samt ordförande för SKL:s beredning för digitalisering.

Om podden

Hälso- och sjukvården står inför ett paradigmskifte. Med precisionsmedicin, gendata och AI förändras sättet att diagnosticera och behandla. Vilka möjligheter och hinder står vi inför? Och vad innebär det för patienten, vården och samhället? Precisionspodden utforskar ämnet precisionsmedicin genom samtal med Sveriges visionära entreprenörer, forskare, politiker och patienter. Följ med Anna Johansson till medicinens framkant där utmaningarna är enorma och möjligheterna stora.