Nationell rekommendation
juni 2018 | POLICY & GOVERNMENT AFFAIRS | Av: Pontus Lindvall
Nationell rekommendation

Från nationell rekommendation till lokal verklighet

Jag har skrivit här tidigare om hur den medicinska utvecklingen har ändrat scenariot vid cancer. Allt fler insjuknar tyvärr i cancer, men glädjande är att överlevnaden ökar. Detta är också slutsatsen av den nyligen presenterade rapporten ”Cancer i siffror 2018” som Cancerfonden tagit fram i samarbete med Socialstyrelsen.

Stort behov av välfungerande cancervård

I takt med att allt fler svenskar drabbas av cancer varje år, så är det tydligt att behovet av en välfungerande och ännu bättre cancervård kommer vara stort i framtiden.

När det gäller cancerläkemedel så händer mycket positivt i utvecklingen. 2013 utsågs immunterapi mot cancer till årets forskningsgenombrott av den vetenskapliga tidskriften Science. Immunterapi mot cancer syftar till att på olika sätt förstärka det egna immunförsvarets naturliga förmåga att känna igen, söka upp och bekämpa cancer.

Forskningen kring immunterapi mot cancer är intensiv. De läkemedel som kommit fram som ett resultat av forskningen har möjlighet att förlänga överlevnaden för vissa former av cancer.

Innovationer behöver implementeras

Immunterapi mot cancer används i svensk cancervård sedan några år tillbaka. Vi har under de åren sett flera nationella rekommendationer för hur och till vilka patienter som immunterapi mot cancer ska användas. Men den lokala cancervården är hårt belastad. Många behandlingsavdelningar har brist på såväl läkare som sjuksköterskor och får därmed kämpa hårt för att försöka leva upp till de nationella rekommendationerna.

Innovationer är bra. Innovationer som faktiskt implementeras är bättre. Och en sak till, i Sverige har vi ett starkt fokus på jämlikhet i tillgång till sjukvård och nya behandlingar, så implementeringen i Sverige behöver också ske så samlat som möjligt över landet för att vi ska vara nöjda.

Seminarium i Almedalen

Sex forskande läkemedelsföretag (Amgen, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, MSD, Pfizer och Roche) som samtliga har immunterapi mot cancer som en viktig del av företagets terapiutbud, samarbetar kring ett seminarium under Almedalsveckan.

Seminariet har fått rubriken “ Hur säkerställer vi att cancerpatienter får ta del av nya behandlingsmöjligheter på jämlikt vis?”. Under seminariet vill vi belysa några av de utmaningar som vi anser måste lösas för att immunterapier ska bidra med så mycket värde som möjligt i svensk cancervård.

Om du är intresserad av detta ämne, så är du mycket välkommen på tisdag 3 juli kl 15.00 – 16.00 till Hälsodalen, S:t Hans café, lokal ”Fysiken”.

Länk till seminariet i Almedalskalendariet hittar ni här

Pontus Lindvall
Pontus har arbetat på BMS i mer än 10 år och har fram till nyligen sysslat med sådant som kretsar kring samhällskontakter och att arbeta i det tidiga skedet vid introduktion av nya läkemedel. Pontus började jobba i branschen för närmare 20 år sedan och säger såhär om sitt jobb: ”Att jobba på BMS känns extra bra när jag känner att jag har varit med och gjort skillnad för att svenska patienter med svåra sjukdomar får tillgång till innovativa läkemedel som kan hjälpa dem i kampen mot sjukdomen. Jag är mycket engagerad i mitt jobb som jag upplever som väldigt meningsfullt.” Pontus bloggar om ämnen som är relaterade till hans arbetsuppgifter.
- Läs mer
Om Bloggen

Horizontbloggen är ett debattforum för aktuella läkemedelsrelaterade ämnen med målet att vara en aktiv del i läkemedelsdebatten och att samspela med olika intressenter för att bidra till ökad kunskap och ge underlag för faktabaserade förslag och beslut. Bloggen riktar sig främst till politiker, myndigheter, tjänstemän, patientföreträdare och andra beslutsfattare inom svensk hälso- och sjukvård, men även patienter och anhöriga.

 

Sebastian Hermelin är medgrundare och Chief Operating Officer (COO) för WarOnCancer.com - en social plattform för alla som kämpar mot cancer – patienter, närstående och överlevare – med fokus på mental hälsa. Visionen med WarOnCancer är att förändra sjukvårdens arbete med mental hälsa och samarbeten har inletts med både Karolinska Sjukhuset samt Akademiska sjukhuset för att inkorporera plattformen som ett verktyg för vårdpersonal. Sebastian har en M.Sc i Industriell Ekonomi från KTH och har sedan början av 2017 flyttat hem från London där han tidigare jobbade inom 'fintech-sales’.

Fabian Madelon is Business Control Function manager with responsibility for Nordics at Bristol Myers Squibb. He is married and father of a 10-year-old son and an 8-year-old-daughter. He has a rare form of cancer that was discovered in 2010 and which triggered major operations on three different organs over the past eight years.

He decided to be on a one-year leave of absence in 2018 with two objectives in mind. The first one is to better understand his disease and find ways to fight it. The second is to use his experience at the hospital to help other patients go through the trauma of major operations.

Kajsa Asp Jonson är legitimerad dietist, journalist och författare. Sedan tio år tillbaka driver hon eget företag med fokus på kommunikation och inspiration kring hälsa, goda matvanor och prevention.

 

Kajsa vill inspirera till ett skönare liv utan pekpinnar – en hållbar livsstil som dessutom gör att vi på kan leva friskare och längre, njuta av vår tid på jorden och samtidigt få de gemensamma resurserna att räcka till mer.

 

För mer information, se www.kajsaasp.se

Mattias är disputerad hälsoekonom och har arbetat med utvärdering av läkemedel och medicinsk teknologi sedan 2012. Mattias arbetar under 2017 på Bristol-Myers Squibb med hälsoekonomi och introduktion av nya läkemedel i Norden. Mattias har en bakgrund som civilekonom och hans forskning på Linköping universitet har framförallt berört utvärderingar av behandlingar mot hjärtkärlsjukdomar, cancer och screeningprogram.